Ahmet Haşim'in Kısaca Hayatı


Ahmet Haşim
Ahmet Haşim, 1884 yılında Irak'ın Bağdat şehrinde doğdu. Babası Hikmet Bey, annesi ise Sara Hanım'dı. Küçük yaşta annesini kaybeden Ahmet Haşim, babasıyla birlikte İstanbul'a gelerek Numune-i Terakki Mektebi'ne kaydoldu. Daha sonra Mekteb-i Sultani'de öğrenim görmeye başladı. Şiire olan ilgisi de bu dönemde başladı. 

Mezuniyetinin ardından bir süre Reji İdaresi'nde görev yaptı. Bir yandan edebi çalışmalarını sürdüren Haşim, Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak doğan Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Çanakkale Cephesi'nde görev aldı. 

Hastalığının tedavisi için Almanya'ya gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Güzel Sanatlar Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 

Fecr-i Ati topluluğuna katılan Haşim, bu topluluğun dergisi olan Servet-i Fünun dergisinde şiirler ve makaleler yazdı. 

Ahmet Haşim, 4 Haziran 1933 tarihinde vefat etti. 

AHMET HAŞİM'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ

'Şiirin anlaşılmak için değil duyulmak için yazıldığı' anlayışını savunan Haşim'in şiirlerinin ağır bir dili vardır. Şiirde anlam kapalılığına önem vermiştir. 

AHMET HAŞİM'İN BAZI ESERLERİ

Merdiven
Göl Saatleri
Piyale
Bize Göre 
Gurebahane-i Laklakan
Frankfurt Seyahatnamesi
Orman
Karanlık
Bir Yaz Gecesi Hatırası

Yorumlar

Yorum Gönder