7 Mayıs 2013 Salı

AHMET HAŞİM'İN KISACA HAYATIAhmet Haşim, 1884 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası Ahmet Hikmet Bey, annesi ise Sara Hanım idi. 12 yaşında annesini kaybeden Haşim, babası ile birlikte İstanbul'a geldi ve Numune-i Terakki Mektebi'ne kaydoldu. Burada bir sene okuduktan sonra Mekteb-i Sultani'ye girdi. Ahmet Haşim'in şiire olan ilgisi burada başlamıştı.

Mekteb-i Sultani'den mezun olduktan sonra Reji İdaresi'ne görev yaptı. 1908 yılında İzmir Sultanisi'nde Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. İstanbul'a döndükten sonra çeşitli memurluk görevlerinde bulundu. Bir süre Anadolu Demiryolları'nda çalıştı. Fakat hastalanması üzerine görevini bırakmak zorunda kaldı. Tedavi görmek üzere Frankfurt'a gitti. İstanbul'a döndükten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) ve Mülkiye Mektebi'nde öğretmenlik yaptı.

Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak doğan Fecr-i Ati edebi akımının içerisinde yer aldı. Bu grubun yayınladığı Servet-i Fünun dergisinde şiirler ve makaleler kaleme aldı. Onun şiirlerinde sonbahar ve akşam kızıllığı önemli yer tutar. En çok dikkat çeken şiirlerinden olan "Merdiven"de bu özelliğini görmek mümkün.

Ahmet Haşim, 4 Haziran 1933'te vefat etti. 

AHMET HAŞİM'İN ESERLERİ

Göl Saatleri
Piyale
Bize Göre Gurebahane-i Laklakan
Frankfurt Seyahatnamesi

8 yorum:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı