Falih Rıfkı Atay'ın Kısaca Hayatı

Falih Rıftı Atay
Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Rehber-i Tahsil Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nde öğrenim gördü. Yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 

İlk yazısı, 1911 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. 1913 yılında Tanin gazetesinde yazmaya başladı. 

Mektubi Kalemi ve Dahiliye Nezareti'nde görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine yedek subay olarak orduya katılan Falih Rıfkı Atay, Suriye ve Filistin'de görev yaptı. Savaş sırasındaki anılarına "Ateş ve Güneş" adlı kitabında yer verdi. 

İstanbul'a döndükten sonra iki arkadaşıyla birlikte Akşam gazetesini kurdu. Burada Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar kaleme aldı. Bu yazılarından dolayı idamla yargılandı. 

1922 yılında Anadolu'ya geçen Falih Rıfkı, yazılarına Hakimiyet-i Milliye ve Tanin gazetelerinde devam etti. 1923 yılında Bolu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Yeni Türk Alfabesinin hazırlanması sürecinde Dil Encümeni'nde çalıştı.

Falih Rıfkı Atay, 20 Mart 1971'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

FALİH RIFKI ATAY'IN ESERLERİ

ANI
Ateş ve Güneş
Zeytindağı
Atatürk'ün Bana Anlattıkları
Mustafa Kemal'in Mütakere Defteri
Çankaya
Batış Yılları
Atatürk'ün Hatıraları
Atatürk Ne İdi?

GEZİ
Faşist Roma, Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Makedonya
Deniz Aşırı
Yeni Rusya
Moskova-Roma
Bizim Akdeniz
Taymis Kıyıları
Tuna Kıyıları
Hind
Yolcu Defteri
Gezerek Gördüklerim

FIKRA
Eski Saat
Niçin Kurtulmamak
Çile
İnanç
Kurtuluş
Pazar Konuşmaları

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)