Falih Rıfkı Atay'ın Kısaca Hayatı


Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Hoca Hilmi Efendi, annesi ise Huriye Cemile Hanım'dı. Öğrenimine Rehber-i Tahsil Rüştiyesi'nde başladı. Daha sonra Mercan İdadisi'nde öğrenimine devam etti. Yükseköğrenimini ise Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. İlk yazısı 1911 yılında "Servet-i Fünun" dergisinde yayımlandı. "Tecelli" ve "Kadın" dergilerinde de kaleme aldığı şiirleri çıktı. 1913 yılında Tanin gazetesinde yazmaya başladı. Böylece gazeteciliğe ilk adımı atmış oldu.

Bu görevini sürdürürken önce Babıali Mektubi Kalemi'nde katip, daha sonra ise Dahiliye Nezareti'nde Talat Paşa'nın özel kalemi olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak Suriye ve Filistin'de görev yaptı. Savaş sırasındaki anılarını "Ateş ve Güneş" isimli kitabında kaleme aldı.

İstanbul'a döndükten sonra 1918'de Ali Naci, Kazım Şinasi ve Necmettin Sadık ile birlikte Akşam gazetesini kurdu. Burada Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yazdı. Bir süre sonra yazdığı yazılar sebebiyle idamla yargılandı. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra idamdan kurtuldu.

1922 yılında Anadolu'ya geçen Atay, yazılarına Hakimiyet-i Milliye ve Tanin gazetelerinde devam etti. 1923 yılında Bolu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bu sırada Ulus, Milliyet ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yazılar yazmayı sürdürdü. Yeni Türk Alfabesinin hazırlanması sürecinde Dil Encümeni'nde çalıştı.

Falih Rıfkı Atay, 20 Mart 1971'de İstanbul'da vefat etti.

FALİH RIFKI ATAY'IN ESERLERİ

ANI
Ateş ve Güneş
Zeytindağı
Atatürk'ün Bana Anlattıkları
Mustafa Kemal'in Mütakere Defteri
Çankaya
Batış Yılları
Atatürk'ün Hatıraları
Atatürk Ne İdi?

GEZİ
Faşist Roma, Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Makedonya
Deniz Aşırı
Yeni Rusya
Moskova-Roma
Bizim Akdeniz
Taymis Kıyıları
Tuna Kıyıları
Hind
Yolcu Defteri
Gezerek Gördüklerim

FIKRA
Eski Saat
Niçin Kurtulmamak
Çile
İnanç
Kurtuluş
Pazar Konuşmaları

Yorumlar