7 Mayıs 2013 Salı

SOĞUK SAVAŞ NEDİR? KISACA


Soğuk Savaş Dönemi, Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu Bloku ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı Bloku ülkeleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar devam etmiş ülkeler arası kamplaşma dönemidir.

Batı Bloku antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise komünist ülkelerden oluşuyordu. Batı Bloku ülkelerinin askeri ittifak örgütü olarak NATO'yu kurmasına, Doğu Bloku ülkeleri Varşova Paktı'nı kurarak cevap verdi. Ayrıca bu iki blokun yanında bir de Bağlantısızlar Hareketi isimli bir başka blok vardı. Türkiye tercihi Batı Bloku'ndan yana kullanmış ve 1952 yılında NATO'ya üye olmuştu.

Batı ve Doğu Blokları arasındaki gerginlik uzun bir süre sürdü. Bu gerginlik beklenenin aksine büyük bir savaş çıkarmadı. Fakat zaman zaman bazı bölgelerde sürtüşmeler yaşandı.

Soğuk Savaş, tam bir "güç savaşı"ydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, etki alanını genişletmek, aynı zamanda da sahip oldukları etki alanlarını korumak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bu dönem gizli servislerin belki de en etkin oldukları dönemdi. İki tarafın gizli servisleri de karşı tarafa birçok ajan yerleştirdiler. Gizli servislerin ajan yerleştirme savaşları Hollywood için ilham kaynağı olmuştur.

Fakat 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı, bu savaşın Batı Bloku lehine sonuçlanmasında önemli bir aşama oluşturdu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin de yıkılmasıyla Soğuk Savaş Dönemi sonlandı.

BAŞLICA BATI BLOKU ÜLKELERİ
Amerika Birleşik Devletleri
İngiltere
Fransa
Türkiye
Yunanistan
Federal Almanya
Portekiz
İtalya
Belçika
Hollanda

BAŞLICA DOĞU BLOKU ÜLKELERİ
Sovyetler Birliği
Polonya
Almanya Demokratik Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Romanya
Macaristan
Bulgaristan

1 yorum:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı