Soğuk Savaş Nedir? Kısaca


Soğuk Savaş Dönemi, Sovyetler Birliği'nin liderlik ettiği Doğu Bloku ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik ettiği Batı Bloku ülkeleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği'nin yıkılışına dek süren bir kamplaşma dönemidir.

"Soğuk Savaş" kavramı, ilk olarak 1947'de Bernard Baruch tarafından ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadelede müttefik olan ABD ve Sovyetler Birliği, savaşın sona ermesiyle birlikte güç mücadelesine girişti. 

Batı Bloku antikomünist ülkelerden oluşuyorken, Doğu Bloku komünist ülkelerden oluşmaktaydı. Öte yandan Batı Bloku'nun askeri örgütü Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'yken (NATO), Doğu Bloku'nun askeri örgütü Varşova Paktı'ydı. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Sovyetler Birliği'nin toprak ve boğazlarda üs talebi ile karşı karşıya kaldı. Bu sebeple de tercihini Batı Bloku'ndan yana kullanarak, büyük uğraşlar sonunda 1952 yılında NATO'ya üye oldu. 

İki blok arasındaki gerginlik uzun bir süre boyunca sürdü, ancak beklenenin aksine büyük bir savaş yaşanmadı. Fakat zaman zaman bası bölgelerde kısmi savaşlar yaşandı. 

Soğuk Savaş, tam anlamıyla bir güç savaşıydı. ABD de Sovyetler Birliği de tek bir şeyi hedefliyordu: Etki alanını genişletmek, var olan etki alanlarını da karşı saldırılardan korumak. Bu dönem belki de istihbarat örgütlerinin en etkin oldukları dönem olarak tasvir edilebilir. Her iki taraf da birbirlerinden bilgi alabilmek için büyük bir mücadele verdi. Öyle ki bu mücadeleler yıllar sonra Holywood için de ilham kaynağı olacaktı. 

1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli bir kırılmayı oluşturmaktadır. Bundan kısa bir süre sonra da Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte Soğuk Savaş Dönemi sona erdi. 


BAŞLICA BATI BLOKU ÜLKELERİ

Amerika Birleşik Devletleri
İngiltere
Fransa
Türkiye
Yunanistan
Federal Almanya
Portekiz
İtalya
Belçika
Hollanda

BAŞLICA DOĞU BLOKU ÜLKELERİ

Sovyetler Birliği
Polonya
Almanya Demokratik Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Romanya
Macaristan
Bulgaristan

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)