Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Biyografisi, Sanat Anlayışı


Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mediha Hanım'dır. Necip Fazıl sırasıyla Mahalle Mektebi, Fransız Frerler Okulu, Amerikan Koleji, Emin Efendi Mahalle Mektebi, İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi, Rehber-i İttihat Okulu, Heybeliada Numune Mektebi ve Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'de öğrenim gördü.

1921 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne girdi. İlk şiiri, 'Yeni Mecmua' adlı dergide yayınlandı. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursunu kazanarak Paris'teki Sorbonne Ünivertesi'ne kaydoldu. Paris'te bunalımlı bir hayat yaşayan Necip Fazıl, bursunun kesilmesi üzerine geri döndü. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli bankalarda görev yaptı. 

1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanıştı ve bu tanışma onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Hayata başka türlü bakmaya başladı.

1943 yılında 'Büyük Doğu' dergisini çıkarmaya başladı. Ara ara kapatıldıysa da 1978 yılına kadar dergiyi çıkardı.

Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983 günü vefat etti.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN SANAT ANLAYIŞI

Necip Fazıl Kısakürek'in sanat anlayışını, TRT Haber'de yayınlanan 'Ramazan Kitaplığı' programında Yazar Mustafa Miyasoğlu şu şekilde anlatıyor:

Abdülhakim Arvasi ile tanışmasıyla birlikte, onun gençlik şiirlerinde bile görülen o mistik tasavvufi tema birden derinlik kazanıyor.

Necip Fazıl, eserlerinde tarihi ve tasavvufi figürleri referans alarak bir Müslüman tipi oluşturur.

Necip Fazıl'ın gençlik yıllarında şair olarak kariyerini ortaya koyan eserlerinde genellikle bizim divan, halk ve tekke şiirinin saf unsurları, Fransız modern sembolist şairleriyle buluşuyor. İki kültürü Necip Fazıl adeta kendi şiir dilinde sentez ederek bize yeni bir şiir ortaya koyuyor. 

Necip Fazıl'ın eserleri, onun mistik kimliğini oluşturur ve bu tavır onu edebiyatımızda vazgeçilmez kılar. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)