Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi'nin Hayatı


Osman Gazi, 9 Mayıs 1258'de doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Hayme Ana'dır. Kendisine "Kara Osman" ve "Fahreddin" de denilmiştir. 37 yıl saltanat sürdü. Orhan, Pazarlı, Çoban, Hamid, Alaaddin, Melik ve Savcı adlarında 7 oğlu, Fatma adında da bir kızı vardı. Yerine oğlu Orhan Gazi geçmişti.

Doğu'dan gelen Moğollar Anadolu'yu nüfuzları altına almışlardı. Anadolu Moğol egemenliğine girmiş sayılırdı. Selçuk İmparatorluğu son günlerini yaşıyor ve çöküyordu. Sultan Alaeddin Anadolu Türklerini kurtaracak tek güçlü kişinin Osman Bey olduğunu anladı. O'na "Beylik" verdi ve bir ferman gönderdi. Bundan sonra Anadolu Türkleri Moğollara isyan ettiler. Moğollar da Selçuklu Sultanı Alaeddin'i esir edip İran'a götürdüler.

BİR İMPARATORLUK DOĞUYOR...

Anadolu Türkleri başsız kalmıştı. Her yerde bir beylik vardı, ama bir baş yoktu. Beyler bir araya geldiler ve Osman Gazi'yi kendilerine baş seçtiler. Ve şöyle dediler ona:
-Sen Kayı Han neslindensin. Kayı Han, Oğuz Han'dan sonra başbuğ olmaya layıktır. Gün Han'ın vasiyeti üzerine Hanlık, Kayılara düşmektedir. Selçuk Sultanlığı artık yıkıldı. Ama Türk boyu yenilmedi. Sende Hanlığa liyakat var. Senin üstünde ittifak edelim. Zira Saltanat ittifakla olur. Biz seni Han tanıyoruz ve sana itaat ediyoruz.

Toplantıda Anadolu Türklerinin pirleri de vardı: Osman Bey'in kayınpederi Şeyh Edebali, Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli ve Ahilerin piri Ahi Evran...

27 Ocak 1299 

Oğuz Han Hun Devleti'ni, Bumin Kağan Göktürk Devleti'ni, Selçuk Han Selçuklu Devleti'ni kurmuştu. Osman Bey de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusuydu... Türk tarihinin en haşmetli, en kudretli ve en uzun ömürlü devleti, işte böyle kuruldu.

Osmanlılar artık Anadolu'nun büyük gücüydü. Gözleri Batı'daydı. Bizans İmparatorluğu'nun Tekfurları Türklerle baş edemiyorlardı. Osmanlı akıncıları almadık kent, yıkmadık kale bırakmamışlardı. Sıra Bursa'ya gelmişti. Ama Osman Gazi hastaydı. 1320'den sonra savaşlara katılamadı. Nikris denilen bir çeşit romatizma ayaklarına rahat vermiyordu. Seferlere oğlu Orhan Gazi çıkıyordu. Oğlunu Bursa'ya yollarken, "Sabır gerek" dedi, "Sabredeceksin ve zaferi kazanacaksın." Orhan Gazi babasının dediğini tuttu. Sabretti ve Bursa'yı aldı.

BURSA'NIN ALINIŞI

Osman Gazi, Bursa'nın alınışında bulundu. Hastaydı, elleri ve ayakları şişmişti. Çadırda yatıyordu. Zaferden sonra oğlunu ve kumandanlarını başına topladı:
-Sizlere ilk vasiyetim şudur: Savaşacaksınız, Türk'ün ve İslam'ın kuvvetini yaşatacaksınız. Bir an bile cenkten geri kalmayacaksınız. Cihadın kemaline varıp, sancağı daima yüce tutunuz. Müslümanlığa daima hizmet ediniz. Bu hanedan kuvvetini ve kudretini daima yaşatacak ve devam ettirecektir. Soyumdan her kim adaletten ve doğru yoldan geri kalırsa Peygamberimizin şefaatinden mahrum ola!

Sonra oğlu Orhan Gazi'ye döndü:
-Oğlum, ölüme itaat etmeyen bir padişah yoktur... Şimdi Allah'ın hüküm ve emri ile ölüm yaklaştı. Artık dünya zevklerinden ümidi kesmek gerek. Ey bahtiyar oğul! Bu devleti, bu emaneti sana bırakıyorum... Seni Hüda'ya emanet ediyorum. Ceza ve hesap gününde Allah'ın vedialarını senden isteyeceğim. Bütün işlerinden adaleti üstün tut. Halkın ve askerlerinin hakkını yeme. Onların haklarını tam ver.
Osman Gazi bundan sonra çok yaşamadı. Baba ocağı Söğüt'te 1326'da öldü. Başbuğ seçildiği zaman ardından şu dörtlüğü yazmışlardı:


Osman, Ertuğrul Oğlusun
Oğuzhan Kayıhan Neslisin
Hakkın Bir Kemter Kulusun
İslambolu Aç Gülzar Yap

İslambol'u, yani İstanbul'u açıp gülzar yapmak, torunlarından birine, Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu.

KAYNAK

Milliyet gazetesi, 26.03.1972

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)