Kutadgu Bilig Hakkında Kısaca Bilgi

  • "Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından 1070 yılında Kaşgar'da yazılmıştır.
  • Hakaniye lehçesiyle ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Öte yandan içerisinde az da olsa dörtlükler de vardır. 
  • Didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig, devlet yönetimi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bu yönüyle siyasetname niteliğindedir. 
  • Aruz vezni ile yazılmıştır ve Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir. 
  • 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig'te, 173 dörtlük vardır.
  • Eserde kavramlar kişilerle sembolize edilmiştir. Eserde aklı, adaleti, devleti ve saadeti temsil eden dört kahraman vardır. Bunlardan Ögdülmiş aklı, Kün-Togdı adaleti, Ay-Toldı saadeti, Odgurmış akıbeti temsil eder. 
  • Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. 
  • Kutadgu Bilig, İslami dönemin ilk eseri olması bakımından önemlidir. 

KUTADGU BİLİG'İN ÖZETİ

Yorumlar

Yorum Gönderme

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Aşık Veysel'in Kısaca Hayatı