İstanbul'un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları - Kısaca - Maddeler Halinde


İstanbul'un Fethinin Nedenleri

Ekonomik Neden: İstanbul'un önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması.

Siyasal Neden 1: Bizans'ın Anadolu beylerini ve şehzadeleri Osmanlı Devleti'ne karşı isyana kışkırtması.

Siyasal Neden 2: Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferlerinin düzenlenmesini sağlaması.

Dini Neden: Hz. Muhammed'in (SAV) İstanbul'un fethini müjdelemesi ve bu şehri fetheden komutanı övmesi.

İstanbul'un Fethinin Sonuçları

1-)İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans İmparatorluğu yıkılmış; böylece Avrupa, Osmanlı Devleti'ne karşı kullandığı önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu.

2-)Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona ermiş ve Yükselme Devri başlamıştır.

3-)Osmanlı Devleti'nin Anadolu ile Rumeli toprakları birleşmiş; böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır. 

4-)Osmanlı Devleti dünya devleti haline geldi ve İstanbul başkent oldu. 

5-)İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

6-)İstanbul'un fethiyle birlikte önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi ise Avrupalıların yeni yollar aramasına ve bunun sonucunda da coğrafi keşifler yapmalarına neden olmuştur.

7-)Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşılmış; bu gelişme de Avrupa'daki derebeylik rejimininin zayıflamasına neden olmuştur.

8-)İstanbul'un fethinin ardından İtalya'ya giden Bizanslı bilginler Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı