Uygurlar Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet • Uygurlar, Karluk ve Basmillerin yardımıyla Göktürk Devleti'ne son vererek kendi devletlerini kurdular.
 • Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. 
 • Merkezleri önce Ötüken, daha sonra Ordu Balıg (Karabalgasun) olmuştur.
 • Bögü Kağan dönemi devletin en parlak dönemidir.
 • Çin'e yaptıkları bir sefer sırasında Maniheizm'i öğrenmişler ve kendi ülkelerinde yayılmasını sağlamışlardır.
 • Maniheizm dininin hayvani gıdaları yemeyi yasaklaması Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca hayvancılığın önemini kaybetmesi ve tarıma yönelmeleri sonucunda göçebe yaşam tarzı yerine yerleşik hayata geçmişlerdir. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
 • 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmalarının ardından Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurlar olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir. 
 • Çinliler ile olan ilişkileri sonucunda kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti olmuşlardır.


BU KADAR YETMEZ DİYORSANIZ, DAHA AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDADIR...


 • Uygurlar ilk kez kütüphane kuran Türk devleti olmuştur.
 • Uygurlar kendilerine özgü bir alfabe (Uygur Alfabesi) oluşturmuşlardır.
 • Farklı dinlere ait ibadethaneleri yan yana inşa etmişlerdir. Bu da Uygurlardaki hoşgörülü bir din anlayışının varlığını gösterir.
 • Uygurlar bilim ve sanatta önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.
 • Önemli mimari eserler bırakan ilk Türk devletidir.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı