Anadolu Ajansı Hakkında Kısaca Bilgi

Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bizzat Atatürk'ün emriyle ortaya çıkan bu müessesenin amacı, İstiklal mücadelesinde milli birliği tehlikeye düşürecek tahrik ve tesirlere karşı milleti uyanık tutmak, milli kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri Türk milletine vaktinde bildirmektir. Kuruluşunda Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin de önemli katkıları olmuştur. Ajansın büro olarak kullanması için Ziraat Mektebi'nin bir bölümü ayrılmıştır. 

O zaman üç-beş kişiden ibaret personel kadrosu ile devrin Matbuat Umum Müdürlüğü'ne bağlı bir müdürlük halinde çalışmalarına başlayan Anadolu Ajansı, kendisinden istenilen vazifeleri imkan ve araçlar doğrultusunda yapmak üzere faaliyete koyulmuştur.

1925 yılında Anonim şirket hüviyetine kavuşturulan Anadolu Ajansı, yirmi bin lira sermaye ile kurulmuş, ihraç edilen hisse senetlerini ise Hariciye Vekaleti satın almıştır. Ancak daha sonra kendisine uygun bir özerklik sağlamak için Hariciye Vekaleti'nin hisse miktarı düşürülmüştür.

Bugün merkezi Ankara'da bulunan ajansın Türkiye'nin birçok noktasında bürosu bulunmaktadır. 

KAYNAKÇA

Bu çalışmada, dönemin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atilla Onuk'un 17.09.1971 tarihli Milliyet gazetesindeki yazısından yararlanılmıştır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)