Anayasa Nedir? Anayasa Hakkında Kısa Bilgi


Anayasa'nın geniş ve dar anlam olmak üzere iki anlamı vardır. Anayasa, geniş anlamıyla, bir devletin çeşitli kurumlarının görevlerini, yetkilerini ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasa, dar anlamıyla ise, bir devletin kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen kuralların resmi bir metinde toplandığı belgedir. 

Yazılı anayasaların ilk tarihi, 1787 ABD Anayasası ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'ne dayanmaktadır. 

Her devletin geniş anlamda bir anayasası olmasına karşın her ülkede dar anlamda bir anayasa yoktur. Örneğin, İngiltere'de dar anlamda bir anayasa yoktur. Yazılı anayasalar yasalarla korunurken yazılı olmayan anayasalar adet ve geleneklerle korunmaktadır. Ancak şunu söylemek gerekir ki hiçbir anayasa tam anlamıyla yazılı değildir. Çok az sayıdaki anayasa ayrıntılı düzenlemelere yer verir. Yine aynı şekilde hiçbir anayasa da tamamen yazılı olmayan bir anayasa değildir. Çünkü her ne olursa olsun teamül, gelenek ve adetler bulunmaktadır.

Anayasalar, iktidarın gücünü kurallar aracılığı ile düzenler ve sınırlar. Anayasa, bir devletin temel kanunlarındandır ve normlar hiyerarşisinin en üstünde yer almaktadırlar. Bu durum kanunların ve diğer hukuk kurallarının anayasaya aykırı olmayacağı anlamına gelmektedir. 

Anayasal Devlet: Kuruluş ve işleyişi bakımından anayasal kurallara uygun devlettir. 

Anayasalı Devlet: Anayasal kurallar olmasına rağmen bu kurallara pek değer verilmediği durumlarda söz konusudur.

Anayasaları şu şekilde sınırlandırabiliriz;

1-) Maddi Anayasa ve Şekli Anayasa
2-) Yazılı Anayasa ve Yazısız Anayasa
3-) Sert Anayasa ve Yumuşak Anayasa
4-) Kazuistik Anayasa ve Çerçeve Anayasa

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)