İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısa Bilgi


İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenmiştir. 

İzmir İktisat Kongresi'nin Toplanma Amacı

Kongrenin amacı, hızlı kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaktır. Kongrenin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Kongre yeri olarak İzmir'in seçilmesinde Türkiye'nin önemli bir ticaret merkezi olması ve Kurtuluş Savaşı'nın noktalandığı yer olması etkili olmuştur. 

Kongrede; sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi kesimlerinin temsilcilerinden oluşan 1135 kişi yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Misak-ı İktisadi Kararları kabul edilmiştir. 

İzmir İktisat Kongresi'nde Alınan Kararlar

Kongre kapsamında alınan kararları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Hammaddesi ülke içinde bulunan sanayi kollarının kurulması.
 • Türk özel girişimcilerinin desteklenmesi.
 • Yerli sanayinin dış rekabetten korunması için gümrüklerde önlemler alınması.
 • Yatırımcılar için kredi sağlayacak sanayi bankasının kurulması.
 • Ticaretin gelişmesi için bir banka kurulması.
 • Yabancı sermayeye herhangi bir ayrıcalık tanınmaması.
 • Anonim şirketlerin kurulmasının kolaylaştırılması.
 • Aşar vergisinin kaldırılarak vergi sisteminde değişikliklerin yapılması.
 • Tütün tekellerinin kaldırılması.
 • Tarım kesimine kredi sağlanması için politikaların geliştirilmesi.
 • İşçi haklarını korumak için sendika ve grev hakkını tanınması.
İzmir İktisat Kongresi'nin ardından 1924 yılında İş Bankası ve Tütüncüler Bankası kuruldu. 1925 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkarıldı ve Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası kuruldu. 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. 1928 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)