Kırım Savaşı: Nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kısaca


Kırım Savaşı kimler arasına olmuştur? Kırım Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kırım Savaşı hangi padişah döneminde olmuştur? Kırım Savaşı'nın sonucunda hangi antlaşma imzalandı? Bu konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. 

Kırım Savaşı nedenleri

Kırım Savaşı'nın en önemli nedeni Rusya'nın geleneksel sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirme çabasıydı. Bu savaş sırasında tahtta Padişah Sultan Abdülmecit bulunuyordu. 

Rus Çarı Nikolay, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm Ortodoksların himayesine verilmesini istedi. Padişahın ret cevabı üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş başladı. Rusya, Eflak-Boğdan eyaletlerini işgal etti ve Sinop'taki Türk donanmasını batırdı. Rusya'nın bu hamlesi Avrupa'daki güç dengesini bozacak bir hamleydi. Bu durum özellikle İngiltere ve Fransa için hayati bir meseleydi. Bu iki devlet Rusya'yı Avrupa dışında tutmak ve güneye doğru inme amacında olan Rusya'nın kendi nüfuz alanlarına girmesini engellemek istiyorlardı. 

İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin yanında yer alarak 12 Mart 1854 tarihinde Rusya'ya savaş ilan ettiler. Bu üç devlet arasında İstanbul Antlaşması ve Londra Antlaşması yapıldı. Daha sonra Piyemonte de Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katıldı. 1856 yılında Rusya barış istedi ve savaş sonlandı. 

Kırım Savaşı sonuçları

Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ilk kez yabancı devletlerden borç para aldı. Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti büyük bir mali yükün altına girmişti. 

Paris Barış Antlaşması (1856)

Kırım Savaşı sonunda Paris Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Avrupa sistemine girmesi kabul edilmiş ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin güvencesi altına alınmıştı. Osmanlı Devleti, Eflak ve Boğdan'ın özerkliğini kabul etti ve bu eyaletlerin ileride birleşerek Romanya adı ile bağımsız olmalarının önü açıldı. Ayrıca Osmanlı Devleti Islahat Fermanı'nı ilan etti ve bu ferman hükümleri de Paris Barış Antlaşması'nda yer aldı. Bu antlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti, Avrupa devleti sayılmıştır. 

Bu antlaşmanın maddelerinde görüleceği gibi Osmanlı Devleti savaşı kazanmasına rağmen yenik devlet durumuna düşmüştür. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı