Moskova Antlaşması'nın Maddeleri ve Önemi Kısaca


Türkiye Büyük Millet Meclis'i Moskova'ya Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderdi ve burada yapılan görüşmelerde iki ülke arasında olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı.

Moskova Antlaşması, Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra 16 Mart 1921 tarihinde imzalandı. TBMM Heyeti adına delegasyonda Yusuf Kemal Tengirşenk, Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy yer almaktaydı. 

Bu antlaşmanın TBMM Hükümeti açısından imzalanmasının en önemli sebebi, Anadolu'daki kuvvetlerin cephane gereksiniminin olması ve bu gereksinimin Sovyet Rusya tarafından karşılanması isteğiydi. Sovyetler Birliği açısından en önemli sebebi ise Türkiye ile anlaşarak sınırını güvence altına almak istemesiydi.

Özellikle Doğu'da Ermenilere karşı üstünlük sağlanması ve Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilgiye uğratılması antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur.  

Moskova Antlaşması'nın Hükümleri

  • Taraflardan birinin kabul etmediği bir barış antlaşmasını diğeri de tanımamayı taahhüt etmiştir. (Bu madde ile Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu belirtilmiştir.)
  • Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya zamanında imzalanan tüm antlaşmalar hükümsüz sayılacak.
  • Sovyet Rusya kapitülasyonların hükümsüzlüğünü kabul edecek.
  • Sovyet Rusya, 28 Ocak 1920'de İstanbul Mebusan Meclisi tarafından ilan edilen Misak-ı Milli'ti tanıyacak
  • Batum Gürcistan'a verilecek. (Bu madde ile Batum Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz olmuştur.)
  • Boğazlar Türklerde kalacak ve bütün milletlerin ticaretine açık olacak.


Bu antlaşmayla birlikte TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya oldu. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı