Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa BilgiTanzimat Fermanı, Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmış ve 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda okunmuştur. 

Tanzimat Fermanı'nın İlan Edilme Nedenleri

Padişah Abdülmecit tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemek. 
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına engel olmak. 
 • Mısır konusunda Avrupalı devletlerin desteğini almak. 
 • Fransız İhtilali'nin ardından ortaya çıkan milliyetçilik akımının yıkıcı etkilerini azaltmak. 

Tanzimat Fermanı'nın Temel Hükümleri
 • Herkesin can, mal ve ırz güvenliği sağlanacak.
 • Askerlik hizmeti düzene sokulacak.
 • Vergiler adaletli bir şekilde düzenlenecek ve herkesin gelirine göre alınacak. 
 • Mal varlığına el koyma uygulaması anlamına gelen Müsadere Sistemi kaldırılacak.  
 • Kimse kanunsuz suçlanmayacak ve cezalandırılmayacak.
 • Yargılama mahkemelerce yapılacak ve duruşmalar açık olacak.
 • Din ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit davranılacak ve eşit haklar tanınacak.

Tanzimat Fermanı'nın Özellikleri
 • Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. 
 • Padişahın yetkileri ilk kez yasa ile sınırlandırılmıştır. 
 • Tanzimat Fermanı ile birlikte Müslüman ve Hristiyan tüm halkın eşit olması amaçlanmıştır.
Tanzimat Fermanı, dönemin koşullarına göre oldukça ileri uygulamalar içerse de amacına ulaşamamış ve Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaya devam etmiştir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı