Yararlı Cemiyetler Hakkında Kısa Bilgi

Yararlı Cemiyetler
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

2 Aralık 1918 tarihinde Edirne'de kurulmuştur. Cemiyetin amacı, Doğu Trakya'nın Rumlar tarafından işgalini önlemektir. Ayrıca Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Cemiyet, Osmanlı Devleti'nin yıkılması halinde yeni bir Türk devleti kurmayı da amaçlamıştır.

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Cemiyet ilk önce İstanbul'da kurulmuş, daha sonra ise merkezini Erzurum'a taşımıştır. Cemiyetin amacı, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemekti. Bu cemiyette Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi Milli Mücadele liderleri de yer almıştır. 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

İzmir'in yakın bir zamanda Yunanlılara verileceği haber alınması üzerine kurulmuştur. Batı Anadolu'daki nüfusun çoğunluğunun Türklerin oluşturduğunu dünyaya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır. Daha sonra adını değiştirmiş ve İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti olmuştur. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'inin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasına engel olmak için kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti

Merkezi Adana'da bulunan Kilikyalılar Cemiyeti'nin kuruluş amacı Adana ve çevresinin Türk topraklarını olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaktı. Bölge üzerinde emelleri olan Fransız ve Ermenilere karşı savunma amaçlamışlardır. 

Milli Kongre Cemiyeti

İstanbul'da kurulmuştur ve mücadelesini basın yoluyla yürütmüştür. Çeşitli dillerde yayınlar çıkarmışlar ve Türklere yönelik haksız propagandalara karşı mücadele etmişlerdir.

Kars İslam Şurası

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından kurulan ilk yararlı cemiyettir. Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. 

Milli Karakol Cemiyeti

Faaliyetlerini gizli yürüten Milli Karakol Cemiyeti, İstanbul'dan Anadolu'ya çok sayıda silah sevkıyatı yapmıştır. 

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Sivas merkezli kurulan cemiyet, işgallere karşı halk ayaklanmasını sağlamak için çeşitli protesto mitingleri düzenlemiştir. 

Milli Müdafaa (Mim Mim) Grubu

İstanbul'dan Anadolu'ya çok sayıda Milli Mücadele taraftarının ve cephanenin geçmesini sağlamıştır. Ayrıca Anadolu'ya önemli istihbarat bilgileri göndermiştir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)