Yedi Yıl Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi
Yedi Yıl Savaşlarına Giden Süreç

1618 ile 1649 yılları arasında yapılan Otuz Yıl Savaşları'ndan sonra Fransa Avrupa'da başat güç olarak belirdi. Ancak Fransa'nın bu üstünlüğü 14. Louis'in 1715 yılında ölümünden sonra zayıflamaya başladı. Avrupa siyaset sahnesinde Fransa zayıflarken İngiltere ve Avusturya hızla güçleniyordu.

Avusturya Veraset Savaşları'nın ardından Aix-la-Chapelle Antlaşması yapıldı, fakat bu antlaşma kimseyi memnun etmemişti. Bunun üzerine savaş çanları yeniden çalmaya başladı. Prusya ile İngiltere'nin anlaşmasına karşılık Fransa, Rusya ve Avusturya da kendi aralarında anlaşma yaptı. 

Yedi Yıl Savaşları'nın Sonuçları

Yedi Yıl Savaşları, 1756 yılında başladı ve yedi yıl süren savaşlar 1763 yılında sona erdi. Savaş sırasında Rus Çarı 3. Petro Prusya tarafına geçti. Fransa'nın İngiltere'den barış istemesi üzerine 1763 yılında Paris Barış Antlaşması imzalandı. Buna göre İngiltere, Fransa'nın Amerika ve Hindistan'daki sömürgelerini ele geçirdi. Fransa Kuzey Amerika'daki bütün topraklarını kaybetmiş oldu. 

Prusya ile Avusturya arasında Hubertusburg Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma doğrultusunda Silezya Prusya'ya bırakıldı.

Bu savaş sonucunda Fransa ile İngiltere arasında bir süredir devam eden mücadele İngiltere lehine sonuçlanmış oldu. İngiltere dünya gücü olarak ön plana çıktı. İngiltere ekonomisini geliştirecek yeni ticaret bölgeleri edindi. Hindistan bundan sonra İngiltere'nin ticaret sisteminin önemli bir parçası olacak ve İngiltere için Hindistan'a giden yolların güvenliği öncelikli bir politika haline gelecekti. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)