Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Hakkında Bilgi


İkinci Dünya Savaşı'nın ardından büyük bir yıkım yaşayan Avrupa'nın yeniden imar edilmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda Avrupa'nın yeniden imarı için bir yardım programı yapılması kararlaştırıldı: Marshall Yardımı. Sovyetler Birliği bu programa karşı çıktı ve hiçbir şekilde bunun içinde yer almadı.

Marshall Yardımı'nın dağıtılmasını koordine etmek amacıyla 1948 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Bu örgüt aracılığıyla Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir işbirliği de sağlanacaktı. Kurucu ülkeler şunlardır: İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Türkiye, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, İsveç, İzlanda, Danimarka, Norveç, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Portekiz. 1949 yılında Batı Almanya, 1959 yılında ise İspanya üye oldu. ABD ve Kanada ortak üyelik statüsündeydediler.

Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, 1961 yılında yerini Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bıraktı. Kurucu anlaşma Paris'te imzalanmıştır ve teşkilatın merkezi de Paris olmuştur. OECD'in kurucu üyeleri, 18 Avrupa ülkesi ile Kanada ve ABD'dir. OECD'in amacı üye ülkelerde halkın yaşam standardının yükseltilmesi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarının sağlanması, yoksullukla mücadele konusunda hükümetlerle işbirliği yapılması, belirli ekonomi politikaları konusunda ortak politikalar belirlenmesi.

OECD'in Kurumsal yapısı

OECD'in kurumsal yapısı şu şekilde oluşmaktadır: 

1-) Konsey: En yüksek karar organıdır. Yılda bir defa bakanlar düzeyinde toplanır. Türkiye iki kez (1986 ve 2012 yıllarında) Konsey Başkanlığı yapmıştır. Konsey tarafından alınan kararlar aksine hüküm yoksa lehte oy veren ülkeleri bağlayıcıdır. Tavsiye kararları ise üye ülkeleri hukuken bağlayıcı değildir. 

2-) Yürütme Komitesi: Konsey tarafından seçilen 14 üyeden oluşur. 

3-) Genel Sekreter: Teşkilatın faaliyetlerini yürütmekten sorumludur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı