Kayıtlar

Türkiye'nin NATO'ya Üyeliği

Resim
Türkiye, uzun bir zamandır NATO üyesi. Zaman zaman Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda kamuoyunda eleştirilerin dozu artsa da bu ilişki sıkı bir şekilde devam etmiştir. Türkiye'nin NATO'ya neden ve nasıl üye olduğu oldukça merak edilen bir konudur. Hangi zorunluluklar Türkiye'yi NATO üyesi olmaya itti? Hatta burada şu soru da sorulabilir: Türkiye'nin NATO üyeliği zorunluluk muydu, yoksa tercih miydi?   Türkiye Neden NATO Üyesi Oldu? Türkiye, 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Batı ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yolunda önemli adımlar attı. En önemlisi ise İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan iki kutuplu sistemde Batı lehine tarafını seçmesiyle gerçekleşti. Bunun nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Sovyetler Birliği'nin toprak ve Boğazlar'da üs talep etmesiyle bu ülkeye duyulan güvensizlik, Truman Doktrini ve Marshall Planı doğrultusunda yapılan ABD yardımlarının artacak olması beklentisi, Türk aydınları arasında

Kıbrıs Sorunu Hakkında Bilgi

Resim
Akdeniz'in ortasında yer alan Kıbrıs, tarih boyunca oldukça önemli bir stratejik konuma sahip olmuştur. Daha önce Fenikeliler, Grekler, Asuriler, Mısırlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Venediklilerin egemenlik kurduğu Kıbrıs'ta 1571 yılından 1878 yılına kadar Osmanlı Devleti egemenlik kurdu. 1878 yılında Rus tehdidine karşılık Berlin Kongresi'nde İngilizlerin desteğini almak için ada, toprak mülkiyeti Osmanlı Devleti'nde kalmak üzere geçici olarak İngiltere'ye devredildi.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri'nin tarafında girmesini bahane eden İngiltere, 1878 yılındaki anlaşmayı yürürlükten kaldırdığını ve Kıbrıs'ı tek taraflı olarak ilhak ettiğini duyurdu. Lozan Antlaşması'nda da bu durum kabul edildi. Rumların Enosis İsteği 1929 yılında Rumlar tarafından yapılan Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi) isteği, İngiltere tarafından reddedilince 1931 yılında Rumlar ayaklanma başlattı. İkinci Dünya Sav

İsrail'in Kuruluşu

Yahudiler, Avrupa ülkelerinde uzun bir süre boyunca insanlık dışı uygulamalara maruz kalmış ve çoğu zaman da yaşadıkları bölgelerden çıkarılmışlardır.  Çeşitli tarihlerde İngiltere, Almanya, Rusya, Macaristan, Fransa, Portekiz ve İspanya'dan sürülmüşlerdir. Aksine Osmanlı Devleti'nin Yahudilere olan yaklaşımı ise bunun tam tersi olmuş ve hatta 1492 yılında İspanya'dan kaçan Yahudileri topraklarına almıştır.  Siyonizm ve Theodor Herzl Roma işgalinin ardından Filistin'den kaçan Yahudiler, her zaman tekrardan bu topraklara dönme fikrini canlı tutmuşlardır. Yahudilerin canlı tuttuğu bu Siyonizm fikrini örgütlü bir uluslararası harekete dönüştüren kişi Theodor Herzl oldu. Siyonizmin ideolojik temelini oluşturacak olan " Yahudi Devleti " kitabını yazdı ve burada Yahudilerin tek kurtuluşunun kendi devletlerini kurmaktan geçtiğini ileri sürdü.  Balfour Deklarasyonu 1897 yılında Theodor Herzl'in çabasıyla Basel'de ilk Siyonist Kongresi düzenlendi. 19

Jean Jacques Rousseau Kimdir?

Resim
Jean Jacques Rousseau, 1712 yılında Cenevre'de dünyaya geldi. Babası saatçidir. Annesi doğumundan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Babası ve teyzesi ile kalan Rousseau, eğitimine on yaşında bir din adamının yanında başladı. Babası ve teyzesi terk edip gidince bir süre amcası ile beraber kaldı.  Cenevre'den ayrıldıktan sonra çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Tercüman olarak Fransa, İtalya ve İsviçre'yi dolaştı. 1750 yılında Dijon Akademisi'nin düzenlediği "Bilim ve sanattaki gelişme insanları olumlu yönde etkilemiş midir?" konulu yarışmaya katıldı. Yine aynı kurumun 1755 yılında düzenlemiş olduğu bir başka yarışmaya ise " İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı " adlı eseri ile katıldı. 1762 yılında ünlü eseri " Toplum Sözleşmesi "ni yazdı. Fakat eserin Fransa'ya sokulması yasaklandı. Fransa'da eserlerine konulan yasak üzerine David Hume tarafından İngiltere'ye davet edildi. İngiltere'ye giden Rousseau, burada Kal

Balfour Deklarasyonu Nedir? Kısaca Bilgi

Resim
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour Balfour Deklarasyonu nedir? Balfour Deklarasyonu ne zaman ve kimler arasında imzalandı? Balfour Deklarasyonu ile İngiltere Yahudilere hangi konuda destek vadetmiştir? İşte Balfour Deklarasyonu hakkında kısaca bilgi.  Balfour Deklarasyonu nedir?  Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulunan Filistin , Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından işgal edildi. Balfour Deklarasyonu , Sykes-Picot Anlaşması gibi Osmanlı Devleti'nin topraklarının bölünmesi amacıyla hazırlanan bir plandı.  Balfour Deklarasyonu niçin yayınlanmıştır? İngilizlerin Yahudilerle ilişkisi özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında başlamıştı. İngilizlerin amacı ABD ve Rusya'daki Yahudi gruplar aracılığıyla bu iki ülkeyi savaşa çekmekti. Çünkü ABD Başkanı'nın iki danışmanı ve yeni gerçekleşen Sovyet devriminin ikinci adamı Leon Troçki Yahudi'ydi. İngilizler ABD'nin savaşa girmesiyle ABD'den istediğini aldıysa da Sovyetl

Şanghay İşbirliği Örgütü Hakkında Bilgi

Resim
Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun ilk yıllarında Sovyetler Birliği ile iyi bir ilişki içerisinde olmuşsa da bu ilişki zaman içerisinde bozulmuştu. Bunun en önemli nedeni ideolojik bir rekabet içerisine girmeleriydi. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle iki ülkenin ilişkileri tekrardan canlandı.  Soğuk Savaş'ın ardından  NATO, " Barış İçin Ortaklık " girişimi kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'da hızla yayılmaktaydı. Rusya,  yakın bölgesinde NATO'nun yürüttüğü faaliyetlerden rahatsızdı. Çin ise ham madde ihtiyacı gibi ekonomik etkenlerin de etkisiyle uzun bir süredir sürdüğü dünya politikasına dahil olmama anlayışını terk ederek aktif bir politika izlemek istiyordu. Ayrıca Rusya ve Çin, ABD'nin tek kutuplu dünya özlemine karşı çıkmaktaydılar. 1995 yılında her iki ülke de çok-kutuplu bir düzen için çaba gösterilmesini açıkladılar. Şanghay Beşlisi, 26 Nisan 1996 'da Şanghay'da imzalanan bir anlaşma ile kuruluşunu ilan etti. Kurucu ülkeler şunlardı: Rusy

Katar Hakkında 12 Bilgi

Resim
1-) Katar, 16. yüzyıldan 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulundu.  2-) Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilen Katar'ın bağımsızlığını kazanması 1971 yılında gerçekleşti. Ayrıca bağımsızlığını ilan etmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine katılma teklifini reddetmiştir.  3-) Ülkenin tek kara sınırı Suudi Arabistan ile bulunmaktadır. D iğer kısımları ise Basra Köfrezi ile çevrilidir. Başkenti Doha'dır.  4-) Kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. 2009 yılı itibariyle de belediye seçimleri yapılmaktadır.  5-) 2003 yılında gerçekleştirilen referandum sonucunda 45 üyeli bir parlamento kuruldu. Bu parlamentonun 2/3'ü seçimle, 1/3'ü ise Emir'in ataması ile göreve gelmektedir.  6-) Komşuları ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayan Katar, 2001 yılında Suudi Arabistan ve Bahreyn ile aralarındaki sınır sorunlarını çözdü.  7-) Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'd