Wilson İlkeleri Maddeleri


Wilson İlkeleri Nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918'de Kongre'de okuduğu bir bildiride barış koşullarına dair önerilerini 14 maddede özetledi. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1-) Bütün barış antlaşmaları açık olarak yapılmalı ve ülkeler arasında gizli diplomasi terk edilmelidir.

2-) Karasuları dışındaki denizlerde mutlak bir serbestlik sağlanmalıdır.

3-) Devletler arasındaki tüm ekonomik engeller kaldırılmalı. 

4-) Ülkelerin silahlarını iç güvenliklerini sağlayabilecekleri en düşük düzeye indirmeleri konusunda yeterli garantiler alınmalı ve verilmeli.

5-) Bütün sömürgecilik talepleri, ilgili halkların çıkarları ile egemenliği tartışılan devletin hakkaniyete uygun talepleri ile eşit öneme sahip olmak kaydıyla açık ve tarafsızca ele alınmalı. 

6-) Yabancı askerler Rusya'yı boşaltmalı ve bu ülkenin kendi politikalarını özgürce belirleyebilmesi için yardım sağlanmalıdır.

7-) Yabancı askerler Belçika'yı boşaltmalıdır.

8-) İşgal edilmiş bütün Fransa toprakları boşaltılarak eski haline getirilmeli ve Alsace-Lorraine bu ülkeye iade edilmelidir. 

9-) İtalyan sınırlarının yeniden belirlenmesinde İtalyan halkının kabul ettiği hat esas alınmalıdır.

10-) Avusturya-Macaristan halkına özgürce kendilerini geliştirme imkanı tanınmalıdır.

11-) Romanya, Sırbistan ve Karadağ boşaltılmalı. Balkan ülkelerine bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda güvenceler verilmeli.

12-) Osmanlı Devleti'nde Türklerin bulunduğu kısımlara tam egemenlik sağlanmalı ve burada yaşayan diğer uluslara tam bir yaşama güvenliği ve özerk gelişme imkanı sağlanmalıdır. 

13-) Bağımsız bir Polonya devleti kurulmalı.

14-) Genel bir uluslar birliği oluşturulmalı.


Türkleri İlgilendiren Madde Hangisidir?

Wilson İlkeleri'nde Türkleri özellikle ilgilendiren 12. maddedir. Bu madde Osmanlı Devleti'nin Türk kesimlerinin egemenliğinin güvence altına alınmasını öneriyordu. 

Yorumlar