Wilson İlkeleri Maddeleri


Wilson İlkeleri Nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918'de Kongre'de okuduğu bir bildiride barış koşullarına dair önerilerini 14 maddede özetledi. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1-) Bütün barış antlaşmaları açık olarak yapılmalı ve ülkeler arasında gizli diplomasi terk edilmelidir.

2-) Karasuları dışındaki denizlerde mutlak bir serbestlik sağlanmalıdır.

3-) Devletler arasındaki tüm ekonomik engeller kaldırılmalı. 

4-) Ülkelerin silahlarını iç güvenliklerini sağlayabilecekleri en düşük düzeye indirmeleri konusunda yeterli garantiler alınmalı ve verilmeli.

5-) Bütün sömürgecilik talepleri, ilgili halkların çıkarları ile egemenliği tartışılan devletin hakkaniyete uygun talepleri ile eşit öneme sahip olmak kaydıyla açık ve tarafsızca ele alınmalı. 

6-) Yabancı askerler Rusya'yı boşaltmalı ve bu ülkenin kendi politikalarını özgürce belirleyebilmesi için yardım sağlanmalıdır.

7-) Yabancı askerler Belçika'yı boşaltmalıdır.

8-) İşgal edilmiş bütün Fransa toprakları boşaltılarak eski haline getirilmeli ve Alsace-Lorraine bu ülkeye iade edilmelidir. 

9-) İtalyan sınırlarının yeniden belirlenmesinde İtalyan halkının kabul ettiği hat esas alınmalıdır.

10-) Avusturya-Macaristan halkına özgürce kendilerini geliştirme imkanı tanınmalıdır.

11-) Romanya, Sırbistan ve Karadağ boşaltılmalı. Balkan ülkelerine bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda güvenceler verilmeli.

12-) Osmanlı Devleti'nde Türklerin bulunduğu kısımlara tam egemenlik sağlanmalı ve burada yaşayan diğer uluslara tam bir yaşama güvenliği ve özerk gelişme imkanı sağlanmalıdır. 

13-) Bağımsız bir Polonya devleti kurulmalı.

14-) Genel bir uluslar birliği oluşturulmalı.


Türkleri İlgilendiren Madde Hangisidir?

Wilson İlkeleri'nde Türkleri özellikle ilgilendiren 12. maddedir. Bu madde Osmanlı Devleti'nin Türk kesimlerinin egemenliğinin güvence altına alınmasını öneriyordu. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı