Ahmet Mithat Efendi Hayatı Kısaca

Ahmet Mithat Efeendi 
Ahmet Mithat Efendi kimdir? Ahmet Mithat Efendi'nin kısaca hayatı ve eserleri. 

Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının ölümünden sonra ailesi geçim sıkıntısı çekti. Bu sebeple de ağabeyinin kaza müdürlüğü yaptığı Vidin'e yerleştiler. Ahmet Mithat Efendi eğitim hayatına Vidin'deki bir mahalle mektebinde başladı, daha sonra İstanbul'daki Sıbyan Mektebi'nde devam etti. Ağabeyinin Niş'te görevlendirilmesi üzerine onun yanına gitti. Burada Niş Rüştiyesi'ni bitirdi. 

Ağabeyinin yeni atandığı yer olan Rusçuk'a gitti ve onun yanında memur olarak görev yapmaya başladı. Tuna Valisi Ahmet Mithat Paşa, onun hem memuriyetteki görevini sürdürüp hem de kendini geliştirmeye çabalamasından dolayı etkilenmiş ve kendi ismini vermişti. Öyle ki Ahmet Mithat Paşa Bağdat valiliğine atandığında onu da yanına aldı. Burada 'Zerva' adında bir gazete çıkardı. 

Ağabeynin vefat etmesi üzerine İstanbul'a geldi ve kendi matbaasını kurdu. Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı olan "Letaif-i Rivayat" adlı eserini bastı. Bu sırada çeşitli gazete ve dergiler de çıkardı. 

Yazdığı bir yazıdan dolayı Rodos'ta 38 ay sürgün hayatı yaşadı. Bu sırada da çalışmalarını sürdürdü. Af çıkmasının ardından İstanbul'a döndü. Resmi gazete Takvim-i Vekayi'de müdürlük, Vakit gazetesinde ise yazarlık yaptı. Kısa bir süre sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmaya başladı.

1912 yılında hayatını kaybetti.

AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN BAZI ESERLERİ

Roman

Felatun Bey ile Rakım Efendi
Hasan Mellah
Henüz On Yedi Yaşında
Dürdane Hanım
Çengi

Hikaye

Letaif-i Rivayat
Kıssadan Hisse

Gezi

Avrupa'da Bir Cevelan
Seyyadane Bir Cevelan

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı