İbrahim Müteferrika hayatı kısaca

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika kimdir? İbrahim Müteferrika neyi icat etmiştir? İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eserin adı nedir? İbrahim Müteferrika matbaayı ne zaman getirdi? İbrahim Müteferrika kaç kitap bastı? İşte hakkında kısaca bilgi.

İbrahim Müteferrika'nın hayatı

Osmanlı Devleti'ne matbaayı getiren kişi olarak bilinen İbrahim Müteferrika, 1674'de Macaristan'ın Kaloşvar kentinde dünyaya geldi. Hristiyan bir aileye mensup olan İbrahim Müteferrika, 1692 yılında Macarların Habsburglara karşı başlattığı isyanda Osmanlı ordusu tarafından esir alındı.

İstanbul'a götürülen Müteferrika, burada Müslüman oldu ve adını İbrahim olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti'nde çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne gelen Macar Kralı 2. Ferenc Rakoczi’nin yanında tercümanlık yaptı. Arapça, Farsça, Latin ve Yunanca bilmesinden dolayı elçi ve katip olarak da görevlendirildi.

Matbaacılık hakkında Kaloşvar'da belirli bir birikim elde ettiği tahmin edilen Müteferrika, Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Mehmet Efendi'nin yardımıyla matbaa kurmak için çalışmalarda bulundu. Sait Mehmet Efendi'nin bu konuya yönelmesinde en büyük etken, Paris'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü basımeviydi.

Müteferrika, 1726 yılında matbaa açmak için başvuruda bulundu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 1727 yılında kendi evinde ilk matbaasını açtı. Bu sırada tahtta Üçüncü Ahmet bulunuyordu. Yıllardır hayalini kurduğu matbaasına kavuşan Müteferrika'nın ilk bastığı eser,"k olmuştur. Müteferrrika, 1745 yılında vefat etti. 

İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan kitaplar 

İbrahim Müteferika, matbaasında 17 farklı kitap basmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Vankulu Lügati
 • Takvim-üt Tevarih
 • Tarih-i Seyyah
 • Cihannüma
 • Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar
 • Grammaire Turque
 • Gülşen-i Hülefa
 • Füyuzat-ı Mıknatısiye
 • Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna
 • Tarih-i Çelebizade
 • Tarih-i Hind-i Garbi
 • Tarih-i Timur Gürgan
 • Tarih-i Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid
 • Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 
 • Tarih-i Raşid
 • Tarih-i Naima
 • Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri
NOT: İbrahim Müteferrika'nın hayatını kısaca anlattıktan sonra hakkında merak edilen bazı sorulara ve yanıtlarına geçebiliriz. 

İbrahim Müteferrika neyi icat etmiştir?

Yukarıda da belirtildiği gibi İbrahim Müteferrika, matbaayı Osmanlı Devleti'ne getiren ilk kişidir. Şunun altını çizmek gerekir: Müteferrika, matbaayı icat etmemiştir, onu Osmanlı Devleti'ne getirmiş ve bir basımevi kurmuştur. 

 İbrahim Müteferrika matbaayı ne zaman getirdi? 

İbrahim Müteferrika, matbaayı 1727 yılında Osmanlı Devleti'ne getirmiştir. 1726 yılında başvuruda bulummuş ve başvurusu kabul edildikten sonra 1727 yılında ilk matbaasını açmıştır. 

 İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eserin adı nedir?

Müteferrika'nın kendi evinde açtığı matbaasında ilk bastığı eser,  "Vankulu Lügati" isimli bir sözlük olmuştur. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı