İbrahim Müteferrika hayatı kısaca

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika kimdir? İbrahim Müteferrika'nın kısaca hayatı. 


Osmanlı Devleti'ne matbaayı getiren kişi olarak bilinen İbrahim Müteferrika, 1674'de Macaristan'ın Kaloşvar kentinde dünyaya geldi. Hristiyan bir aileye mensup olan İbrahim Müteferrika, 1692 yılında Macarların Habsburglara karşı başlattığı isyanda Osmanlı ordusu tarafından esir alındı.

İstanbul'a götürülen Müteferrika, burada Müslüman oldu ve adını İbrahim olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti'nde çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne gelen Macar Kralı 2. Ferenc Rakoczi’nin yanında tercümanlık yaptı. Arapça, Farsça, Latin ve Yunanca bilmesinden dolayı elçi ve katip olarak da görevlendirildi.

Matbaacılık hakkında Kaloşvar'da belirli bir birikim elde ettiği tahmin edilen Müteferrika, Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Mehmet Efendi'nin yardımıyla matbaa kurmak için çalışmalarda bulundu. Sait Mehmet Efendi'nin bu konuya yönelmesinde en büyük etken, Paris'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü basımeviydi.

Müteferrika, 1726 yılında matbaa açmak için başvuruda bulundu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 1727 yılında kendi evinde ilk matbaasını açtı. Bu sırada tahtta Üçüncü Ahmet bulunuyordu. Yıllardır hayalini kurduğu matbaasına kavuşan Müteferrika'nın ilk bastığı eser, "Vankulu Lügati" adlı bir sözlük olmuştur. Müteferrrika, 1745 yılında vefat etti. 

İBRAHİM MÜTEFERRİKA'NIN MATBAASINDA BASILAN KİTAPLAR

İbrahim Müteferika, matbaasında 17 farklı kitap basmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Vankulu Lügati
Takvim-üt Tevarih
Tarih-i Seyyah
Cihannüma
Tuhfet-ül Kibar fi Esfar el-Bihar
Grammaire Turque
Gülşen-i Hülefa
Füyuzat-ı Mıknatısiye
Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna
Tarih-i Çelebizade
Tarih-i Hind-i Garbi
Tarih-i Timur Gürgan
Tarih-i Mısr-i Kadim ve Mısr-i Cedid
Usul el-Hikem fi Nizam el-Ümem, 
Tarih-i Raşid
Tarih-i Naima
Kitab-ı Lisan el-Acem el Müsemma bi-Ferheng-i Şuuri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)