Katip Çelebi Kimdir? Kısaca Hayatı


Katip Çelebi
, 1609 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı 'Mustafa' olmasına karşın orduda katip olarak görev yaptığından dolayı halk arasında 'Katip Çelebi' olarak tanınmıştır. Küçük yaşlardan itibaren özel dersler aldı. 

Memuriyet hayatındaki ilk görev yeri Anadolu Muhasebesi Kalemi oldu. 1624 ile 1640 yılları arasındaki Doğu seferlerinde (Bağdat, Revan, Halep) katip olarak görev yaptı. Halep seferi sırasında hac vazifesini yerine getirdi. Halep'te kitapçıları gezerek çok sayıda kitabın isimlerini not aldı. İstanbul'a döndüğünde not aldığı bu kitapların birçoğunu satın aldı. Binlerce kitaptan oluşan bir kitaplığı bulunmaktaydı.

Son katıldığı Revan Seferi'nin ardından İstanbul'a döndü ve kendini okuyup yazmaya verdi. Bu dönemde çok sayıda kitap okudu. Öte yandan dönemin ünlü bilgilerinin (Kadızade Efendi, Keçi Mehmet Efendi, A’rec Mustafa Efendi) derslerine katıldı. Hayatının bundan sonraki sürecinde bir yandan okuyup ve dersler alıp kendini geliştirirken bir yandan da eserlerini kaleme aldı. 

Bir dönem memuriyet hayatını sonlandırdıysa da daha sonra ikinci halife olarak geri döndü. 1657 yılında vefat etti. 

KATİP ÇELEBİ'NİN ESERLERİNDEN BAZILARI

  • Keşfü’z Zünun: Yaklaşık 15 bin kitap ve risale hakkında bilgi veren Arapça bibliyografya sözlüğüdür. Öte yandan bilimler hakkında da bilgiler yer almaktadır. 
  • Cihannüma: Katip Çelebi'ye dünyaca ün kazandıran bir kitaptır. Kitapta bazı ülkelerin coğrafi bilgilerine yer verilmiştir. 
  • Tuhfetü’l-Kibar Fi Esfari’l-Bihar
  • Tütün Risalesi
  • Takvimü’t-Tevarih
  • Mizan-ül-Hakk fi ihtiyar-il-ehak
  • Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar
  • Tarih-i Kostantiniyye ve Kayasıre
  • Siyaset Nazariyesi - Düsturu’l-amel li Islahi’l-halel

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)