Ziya Paşa Hayatı KısacaZiya Paşa
Asıl adı "Abdülhamid Ziyaeddin" olan Ziya Paşa, 1829 yılında İstanbul'da doğdu. Öğrenimine Mahalle Mektebi'nde başladı ve daha sonra sırasıyla Mekteb-i Ulum-i Edebiye ve Beyazıt Lisesi'ne gitti.

Edebiyatla tanışması, küçük yaşlarda okuduğu Aşık Garip, Aşık Kerem ve Aşık Ömer'in şiirleriyle gerçekleşti. [1]  Öğrenimini tamamladıktan sonra Sadaret Mektub-i Kalemi ve Mabeyn-i Hümayun'da görev yaptı. Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam olunca Atina elçiliğine atandı. Bir süre çeşitli yerlerde mutasarrıf olarak görev yaptı.

1859 yılında, ünlenmesini sağlayan ve 132 beyitten oluşan "Terci-i Bend" adlı şiirini kaleme aldı. Yazıları yüzünden Kıbrıs'a atanınca, Namık Kemal'le birlikte Paris'e gitti. Daha sonra Londra'ya geçtiler ve burada "Hürriyet" gazetesini çıkardılar. 

1871 yılında İstanbul'a dönen Ziya Paşa, çeşitli yerlerde valilik yaptı. 17 Mayıs 1880'de vefat etti. 

ZİYA PAŞA'NIN EDEBİ KİŞİLİĞİ

  • Ziya Paşa, şiirlerinde ağır bir dil kullanmıştır. 
  • Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. 
  • "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde Divan Edebiyatı'nı eleştirmiş; fakat "Harabat" adlı eserinde ise tam aksine Divan Edebiyatı'nı övmüştür. 
ZİYA PAŞA'NIN ESERLERİ

Şiir ve İnşa
Harabat
Terci-i Bend
Terkib-i Bend
Defter-i Amal
Eş'ar-ı Ziya
Rüya
Veraset Mektupları

KAYNAKÇA

[1] DONBAY Ali, "Tanzimat Dönemi Tenkit Anlayışı Çerçevesinde: Ziya Paşa'nın 'Şiir ve İnşa' Makalesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.10 (2001), s. 184

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı