Pozitivizm nedir? Temsilcileri kimlerdir?


Pozitivizm hakkında kısaca bilgi. 

Pozitivizm, toplum bilimlerinin de doğa bilimlerinde uygulanan pozitif yöntemi benimsemesi/kullanması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Pozitivistlere göre toplum da fizik, kimya ve biyolojide hakim olan araştırma yöntemlerine göre incelenmelidir. [1] 

Pozitivistler, toplumsal olguların doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemlerle incelenebileceği görüşünü savunmaktadırlar. Yani doğa bilimlerindeki yöntemler sosyal bilimlerde de kullanılabilir. 

Pozitivistler, metafiziğin yerini gözleme dayalı bilimsel bilginin alması gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak gözlemlenebilen olgular bilimsel bir değer ifade etmektedir. Bunun dışında gözlemlenemeyen olgular ise bilimsel bir değer ifade etmemektedir. 

Pozitivizm kavramı ilk kez Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Aslında pozitivizmin kökeni Eski Yunan'a kadar uzanmaktadır, ancak onu sistemli bir hale getiren kişi Comte olmuştur. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki: Cemil Meriç gibi bazı yazarlar pozitivizm kavramını ilk kullanan kişinin Saint Simon olduğunu söylemektedir. [2]

Doğa bilimlerinin o zamanlar zaten uyguladığı, sosyolojide de Comte'un uygulanmasını istediği pozitif yöntem ya da pozitivizm, aslında bir felsefeydi. [3] 


POZİTİVİZMİN TEMSİLCİLERİ

Saint Simon
Auguste Comte
John Stuart Mill
Hebert Spencer 
Emile Durkhheim
Emile Zola

KAYNAKÇA

[1] ZENCİRKIRAN Memet, Sosyoloji, Dora Yayınları, Bursa 2017, 6. Baskı, s.30

[2] BALLIKAYA Cihan, "Pozitivizm Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi ve Sosyolojik Düşünceye Etkileri", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S:3 (2015), s. 89

[3] ERGUN Doğan, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008, 9. Baskı, s. 53


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı