Samipaşazade Sezai'nin Kısaca Hayatı

Samipaşazade Sezai
Samipaşazade Sezai kimdir? İşte Samipaşazade Sezai'nin kısaca hayat hikayesi ve eserleri.

Tanzimat dönemi edebiyatçılarımızdan Samipaşazade Sezai, 1859 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Abdurrahman Sami Paşa, annesi ise Dilarayiş Hanım'dır. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı. 

İlk yazısı "Kamer" adlı gazetede çıktı. "Şir" adlı ilk eseri ise 1879 yılında yayımlandı. 1880 yılında Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi'nde çalışmaya başladı. 1882 yılında Londra Elçiliği'ne atandı. Burada görev yaptığı sırada Avrupa'daki edebi çalışmaları yakından izleme fırsatı yakaladı. 1885 yılında görevden alınınca İstanbul'a döndü ve kendini tamamen edebi çalışmalarına verdi. 

1888 yılında en ünlü eseri olan "Sergüzeşt" yayımlandı. Bu eser, Türk romancılığında yeni bir akımın öncüsü olmuş; romantizmden realizme geçişi simgelemiştir. 1891 yılında, edebiyatımızdaki kısa hikaye türünün ilk örneği olan, "Küçük Şeyler" adlı hikaye kitabı yayımlandı. 

1901 yılında Paris'e giden Samipaşazade Sezai, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organı "Şura-yı Ümmet" dergisinde yazılar kaleme aldı. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edilince İstanbul'a döndü. Madrid Elçiliği'ne atandı. 1921 yılında emekli oldu ve İstanbul'a yerleşti.

Samipaşazade Sezai, 16 Nisan 1936 tarihinde hayatını kaybetti. 

SAMİPAŞAZADE SEZAİ'NİN ESERLERİ

Roman

Sergüzeşt

Öykü

Küçük Şeyler
Müdafaa-i Zulüm

Oyun

Şir
Mantemeden

Hatıra-Sobhbet-Gezi

Rumuzu'l Edeb
İclal

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı