Halit Ziya Uşaklıgil'in kısaca hayatı ve eserleri

Halit Ziya Uşaklıgil
Türk edebiyatının önde gelen romancılarından Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Eğitim hayatına Mahalle Mektebi'inde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Fatih Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Ailesinin İzmir'e taşınması üzerine eğitimini İzmir Rüştiyesi'nde sürdürdü. Bu sırada Fransızcasını da geliştirerek Fransız edebiyatını yakından inceledi. 

"Deniz Danası" adlı ilk yazısı Hazine-i Evrak dergisinde yayımlandı. Bir dönem Bıçakçızade Hakkı ve Tevfik Nevzat'la birlikte "Nevruz" adında bir dergi çıkardı. Hariciyeci Nezareti'nde çalışma talebi kabul görmeyince İzmir'de öğretmenlik yapmaya başladı. 

1886 yılında Tevfik Nevzat'la birlikte "Hizmet" adında bir gazete çıkarmaya başladı. 1893 yılında İstanbul'a gelerek Reji Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Bu dönem Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Bu topluluğun çıkardığı Servet-i Fünun derginde yazıları yayımlandı. "Mai ve Siyah" adlı romanı 1897 yılında bu dergide yayımlandı.

Servet-i Fünun derginin kapatılması üzerine bir süre inzivaya çekilen Halit Ziya, İkinci Meşrutiyet'in ilanının ardından edebi çalışmalarına yeniden ağırlık verdi. Halit Ziya Uşaklıgil, 1945 yılında hayatını kaybetti. 

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserlerinden bazıları

Roman

Aşk-ı Memnu
Mai ve Siyaj
Kırık Hayatlar
Bir Ölünün Defteri
Nemide
Sefile
Ferdi ve Şürekası

Hikaye

Bir Yazın Tarihi
Kar Yağarken
Kadın Pençesi
Solgun Demet
İhtiyar Dost
Onu Beklerken

Anı

Kırık Yıl
Bir Acı Hikaye
Saray ve Ötesi 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)