İbrahim Şinasi'nin kısaca hayatı

İbrahim Şinasi

İbrahim Şinasi kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri. Şinasi'nin edebi kişiliği.

Türk edebiyatındaki Batılılaşma hareketinin öncülerinden olan İbrahim Şinasi, 1826 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Mahalle Mektebi'nde başladı. Henüz on beş yaşına girmeden memuriyet hayatına atıldı. Tophane Mektubi Odası'na katip adayı olarak girmiş, zaman içerisinde hulefalık derecesine yükselmişti. Buradaki görevi sırasında Arapça ve Fransızca öğrendi. 

1849 yılında maliye alanında eğitim alması için Paris'e gönderilen Şinasi, bu sayede Batı edebiyatını da yakından tanıma fırsatı elde etti. Öte yandan edebiyat dünyasının önemli isimleriyle yakın dostluk kurdu. Bu dönemde "Durub-i Emsal-i Osmaniye" adlı ilk atasözleri kitabı niteliği taşıyan eserini kaleme aldı. 

1854 yılında yurda döndükten sonra bir süre eski işinde çalışmaya devam etti. Daha sonra ise Meclis-i Maarif Üyeliğine atandı. 1862 yılında Agah Efendi ile birlikte 'ilk özel gazete' olarak nitelendirilen Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmaya başladı. Edebiyatımızdaki 'Batılı anlamda ilk tiyatro eseri' olarak kabul edilen "Şair Evlenmesi" adlı piyesi bu gazetede yayımlandı. 1862 yılında ise Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmaya başladı. 1865 yılında Fransa'ya gidince gazeteyi Namık Kemal yönetti.

1869 yılında İstanbul'a dönünce kendi matbaasını açtı. 1871 yılında hayatını kaybetti.

İbrahim Şinasi'nin edebi kişiliği

Şinasi, edebiyatımızdaki yenileşme hareketinin öncüsüdür. İlk yerli tiyatro eseri, ilk özel gazete, ilk şiir çevirileri onun kaleminden çıkmıştır. Ayrıca edebiyatımızda ilk defa noktalama işaretleri Şinasi tarafından kullanılmıştır. 

İbrahim Şinasi'nin eserleri

Tercüme-i Manzume 
Şair Evlenmesi 
Müntehabat-ı Eş'ar (Şiir kitabı)
Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar 
Durub-i Emsal-i Osmaniye

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı