TÜİK nedir? Ne iş yapar? (Kısaca)

Açılımı "Türkiye İstatistik Kurumu" olan TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. 

TÜİK, devletin belirlediği bir program doğrultusunda istatistiksel faaliyetleri yürüten bir kurumdur. 

NE ZAMAN KURULDU?

TÜİK'in kökeni, 1891 yılında kurulan Merkezi İstatistik Encümeni kurumuna dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilandan sonra 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. 1945 yılına gelindiğinde kurumun adı İstatistik Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1952 yılında adı İstatistik Umum Müdürlüğü olarak değiştirilmişse de, 1960 yılında tekrardan İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır. 

2005 yılında ise kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak belirlenmiştir. Kurumun merkezi Ankara'dadır ve 26 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 

TÜİK BAŞKANI KİMDİR?

2019 yılı itibarıyla kurumun başında Yinal Yağan bulunmaktadır. 

TÜİK'İN GÖREVLERİ NELERDİR?

TÜİK'in resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre görev ve yetkileri şunlardır:
  • Resmi İstatistik Programını hazırlamak.
  • Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak.
  • Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.
  • Resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak.
  • İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek.
  • Resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak
  • Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı