Kuvayı Milliye nedir? Ne zaman ve neden kuruldu?

KUVAYI MİLLİYE NEDİR?

Kuvayı Milliye, işgal bölgelerinde halkın desteğiyle kurulan ve düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele veren milli direniş gücüdür. 

KUVAYI MİLLİYE NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

Kuvayı Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından işgallerin başlaması üzerine kurulmuştur. Anadolu'daki ilk direniş hareketi 19 Aralık 1918 tarihinde Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı başlamıştır. İkinci direniş hareketi ise İzmir'in işgalinin ardından Yunanlılara karşı başlamıştır. 

Kuvayı Milliye'nin kurulma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri gereğince ordunun terhis edilmesi.
 • İşgallere karşı kayıtsız kalan İstanbul Hükümeti'nin, halkın can ve mal güvenliğini sağlayamaması.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerini tek taraflı olarak uygulayan İtilaf Devletleri'nin Anadolu'da işgallere başlaması.

KUVAYI MİLLİYE'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milli direniş gücü Kuvayı Milliye'nin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
 • Milliyetçilik duygusuyla kurulmuştur.
 • İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
 • Bölgesel direnişi hedeflemişlerdir.
 • Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman ilerleyişini durdurmayı amaçlamışlardır. 
 • Düşman ordularını tamamen yurttan çıkaramamışlar, ancak düzenli orduya temel teşkil etmişlerdir. 
 • TBMM'ye karşı çıkartılan bazı isyanları da bastırmışlardır. 

KALDIRILMA SEBEPLERİ NELERDİR?

 • İşgalleri kesin olarak durduracak güce sahip olmamaları.
 • Emir-komuta zincirinden uzak olmaları ve belirli bir merkezi otoriteye bağlı olarak çalışmamaları.
 • İhtiyaçlarının karşılanması için bazen halka baskı yapmaları.
 • Suçlu gördükleri kişileri hukuk devleti anlayışına ters bir şekilde kendi yöntemlerine göre cezalandırmaları. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)