Sanayi Devrimi nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları


Sanayi Devrim nedir? Sanayi Devrimi'nin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Sanayi Devrimi hangi ülkede başladı? Sanayi Devrimi hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca derledik.

Sanayi devrimi nedir, hangi ülkede başladı?

Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayanan üretim şeklinden makine gücüne dayanan üretim şekline geçişi ifade etmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de dokuma sektöründe ortaya çıkmıştır. Bu dönemde buhar gücüyle çalışan makineler ilk başta dokuma sektöründe kullanılmış, daha sonra madencilik ve ulaşımda da kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak İngiltere'de başlayan makineleşme zaman içinde tüm Avrupa'ya yayılmıştır. 

Sanayi Devrimi'nin nedenleri

Sanayi Devrimi'nin nedenleri maddeler halinde şöyle:
 • Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa'da sermaye ve hammadde birikiminin artmış olması
 • Rönesans ile birlikte Avrupa'da bilim ve teknolojinin gelişmiş olması

İngiltere'de ortaya çıkma nedenleri

Sanayi Devrimi'nin İngiltere'de ortaya çıkma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Geniş sömürgelere sahip olması
 • Hammadde birikiminin fazla olması
 • Geniş pazar imkanına sahip olması
 • Fabrikalar için oldukça önemli olan demir ve kömürün ülkede bol miktarda olması.

Sanayi Devrimi'nin sonuçları

Sanayi Devrimi'nin sonuçları maddeler halinde şöyle: 
 • Makineleşme sonucunda üretim artmış ve ucuz mal elde etme imkanı doğmuştur.
 • Yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte ölüm oranları azalmış. Bu da nüfus artışının hızlanmasına neden olmuştur. 
 • Üretimdeki artış sonucunda pazar ve hammadde arayışı hız kazanmıştır. Bu durum, Avrupalı devletler arasında sömürgecilik yarışını hızlandıracak ve 1914 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı'na neden olacaktı. 
 • Küçük atölyeler kapanarak yerine büyük fabrikalar kurulmuştur. 
 • Çok sayıda fabrikanın kurulmasıyla birlikte işçi sınıfı oluşmuştur. İşçiler ile işverenler arasındaki sorunların çözümü için sendikalar kurulmuştur. 
 • Kapitalizm, emperyalizm ve sosyalizm gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 
 • Köyden kente göç başlamış ve yoğun nüfuslu büyük sanayi şehirleri ortaya çıkmıştır. Bu durum işsizlik sorununa neden olmuştur. 
 • Hammadde ve mamul maddelerin ucuz bir şekilde taşınması için demiryolu ve deniz ulaşımı önem kazanmıştır. 

Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri

Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri maddeler halinde şöyle:
 • Avrupa'dan ucuz üretimle gelen malların Osmanlı pazarına girmesi sonucunda yerli sanayi olumsuz etkilenmiştir.
 •  Osmanlı Devleti, dışarıya hammadde satan ve dışarıdan işlenmiş mal alan bir ülke durumuna gelmiştir.
 • İthalat artmış, ihracat ise azalmıştır. Bunun sonucunda dış ticaret dengesi bozulmuştur.
 • Ülkede işsizlik artmıştır.
 • Ekonomik alanda Avrupa'ya bağlılık artmıştır. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı