Küresel ısınma nedir, nasıl önlenir? (Kısaca)

Küresel ısınma, tüm canlılar için tehdit oluşturmaktadır. (Fotoğraf: Pixabay)

Küresel ısınma, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın sonuçları, her geçen yıl daha da hissedilmektedir. Peki, küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedenleri ve sonuçları nelerdir? Küresel ısınma nasıl önlenir? Bu içeriğimizde küresel ısınma konusunda önemli hususlara kısaca değindik.

Küresel ısınma nedir?

Küresel ısınma nedir, sorusuna verilebilecek pek çok cevap var. Ancak, yalın ve basit bir şekilde anlatmak gerekirse küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklığının artması olarak tanımlanabilir. Bu artışın temel nedeni insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazları, Güneş'ten gelen ısıyı atmosferde hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olur.

Sera gazı nedir?

Sera gazları, atmosferde ısıyı hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olan gazlardır. Güneş'ten gelen ısı, atmosferdeki sera gazları tarafından emilir ve tekrar Dünya'ya yansıtılır. Bu da Dünya'nın ısınmasına neden olur. Sera gazlarının başlıcaları şunlardır: Karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitrojen oksit (N2O), ozon (O3), su buharı (H2O).

Küresel ısınma nedenleri

Küresel ısınma nedenleri maddeler halinde şöyle: 

 • Fosil yakıtların kullanımı: Fosil yakıtlar, yakıldığında karbondioksit gibi sera gazları açığa çıkarır.
 • Ormansızlaşma: Ormanlar, sera gazlarını emen önemli bir kaynaktır. Ormansızlaşma, sera gazı emisyonlarının artmasına neden olur.
 • Tarım: Tarım faaliyetleri, özellikle hayvancılık ve gübre kullanımı yoluyla sera gazı emisyonlarına neden olur.
 • Sanayi: Sanayi faaliyetleri, enerji tüketimi ve üretim süreçleri yoluyla sera gazı emisyonlarına neden olur.

Küresel ısınma sonuçları

Küresel ısınma, Dünya'nın ikliminde ve doğal sistemlerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Küresel ısınma sonuçları maddeler halinde şöyle: 

 • Deniz seviyesinin yükselmesi: Deniz seviyesi, küresel ısınma nedeniyle yükselmektedir. Bu yükselme, kıyı bölgelerini sular altında bırakabilir ve doğal yaşam alanlarına zarar verebilir.
 • Aşırı hava olayları: Küresel ısınma, aşırı hava olaylarının görülme sıklığını ve şiddetini artırabilir. Bu olaylara sel, fırtına, kuraklık ve ısı dalgaları örnek verilebilir.
 • Biyolojik çeşitlilik kaybı: Küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir. Bu durum, ekosistemlerin işleyişini ve insan yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

Küresel ısınma nasıl önlenir?

Küresel ısınmayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Fosil yakıt tüketimini azaltmak: Fosil yakıt tüketimini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve enerji verimliliğini artırmak önemlidir.
 • Ormansızlaşmayı önlemek: Ormansızlaşmayı önlemek için ormanların korunması ve yeni ormanların yetiştirilmesi gerekir.
 • Tarımsal üretimde verimliliği artırmak: Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için gübre ve su kullanımını azaltmak önemlidir.
 • Sanayide enerji verimliliğini artırmak: Sanayide enerji verimliliğini artırmak için yeni teknolojilerin kullanılması ve üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapılması gerekir.

Küresel ısınma, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için bireyler, kurumlar ve hükümetler birlikte çalışmalıdır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı