Sembolizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Kısaca

Sembolizm nedir, neye tepki olarak ortaya çıkmıştır? Sembolizmin kurucusu ve temsilcileri kimdir? Sembolizm akımının özellikleri nelerdir? Bu yazımızda sembolizm hakkında genel bilgilere kısaca değindik.

Sembolizm nedir?

Sembolizm, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkan ve 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdüren bir edebiyat ve sanat akımıdır. Gerçeklikten kaçma, hayale sığınma ve duygusallığa önem verme gibi özelliklerle karakterize edilir.

Sembolizm, gerçekliği olduğu gibi yansıtmak yerine, duygu ve düşünceleri semboller aracılığıyla ifade etmeyi amaçlar. Sembolistler, şiir ve sanatta müzikalite, ritim, renk ve imgeye önem verirler. 

Sembolizm kurucusu

Sembolizmin kurucusu, Fransız şair Charles Baudelaire'dir. Baudelaire, 1857'de yayımlanan "Elem Çiçekleri" adlı şiir kitabında, gerçeklikten kaçma, hayal dünyasına sığınma ve duygusallığa önem verme gibi sembolizm akımının temel özelliklerini ortaya koymuştur. Baudelaire, şiirinde modern yaşamın çelişkilerini, karamsarlığını ve güzellik arayışını sembollerle anlattı. 

Sembolizm akımının özellikleri

  • Sembolizm akımı gerçekliği olduğu gibi yansıtmaz, onu sembollerle yorumlar.
  • Sembolizm akımı şiir ve sanatta müzikaliteye, ritme, renge ve imgeye önem verir.
  • Sembolistler, duygu ve düşünceleri ifade etmek için soyut ve simgesel bir dil kullanır.
  • Okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlar.
  • Bireyselci, öznel ve liriktir.

Sembolizm neye tepki olarak doğmuştur?

Sembolizm, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkan natüralizm ve parnasizm akımlarına bir tepki olarak doğmuştur. Natüralizm, gerçekliğin olduğu gibi yansıtılmasına odaklanan bir akımdır. Parnasizm ise sanatın sanat için olması gerektiğine inanan bir akımdır. Sembolistler, bu akımların gerçekçiliğine ve sanat için sanat anlayışına karşı çıkarak, hayal dünyasına sığınmayı ve duygusallığa önem vermeyi savunmuşlardır.

Sembolizmin temsilcileri

Sembolizmin önemli temsilcileri arasında şunlar yer alır:

Şair: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Rainer Maria Rilke

Romancı: Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf

Ressam: Gustave Moreau, Odilon Redon, James Ensor

Besteci: Claude Debussy, Maurice Ravel

Oyun yazarı: August Strindberg, Henrik Ibsen

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı