Kayıtlar

ıslahat fermanı nedir etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Islahat Fermanı nedir? Kısaca özellikleri maddeler halinde

Resim
Islahat Fermanı , Paris Konferansı öncesi 1856 yılında ilan edilmiştir. Bu sırada sadrazamlık koltuğunda Mehmed Ali Paşa , tahtta ise Abdülmecit oturuyordu. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını önlemek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmişti. Bu ferman, Paris Barış Antlaşması'nın da maddeleri arasında yer almıştır.  ISLAHAT FERMANI'NIN ÖZELLİKLERİ Islahat Fermanı, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı 'nın devamı niteliğindedir. Islahat Fermanı'nda Tanzimat Fermanı'ndaki hükümler tekrar edilmekle beraber genişletilmiştir.  Islahat Fermanı ile gayrimüslim halkların hakları genişletilmiş ve kanunen güvence altına alınmıştır. Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanındı. Müslüman olmayanların her çeşit memurluklara girebilmesi kabul edildi. Gayrimüslimlerin askerlik hizmetine kabulü onaylandı. Ancak nakdi bedel ödemeleri halinde askerlikten muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Bu fermanla birlikte azınlıkların mal ve mülk sahibi olabilm