Islahat Fermanı nedir? Kısaca özellikleri maddeler halindeIslahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı özellikleri nelerdir? Islahat Fermanı ne zaman ilan edildi? İşte kısaca bilgi.

Islahat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi?

Islahat Fermanı, Paris Konferansı öncesi 1856 yılında ilan edilmiştir. Bu sırada sadrazamlık koltuğunda Mehmed Ali Paşa, tahtta ise Abdülmecit oturuyordu. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını önlemek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmişti. Bu ferman, Paris Barış Antlaşması'nın da maddeleri arasında yer almıştır. 

Islahat Fermanı özellikleri

Islahat Fermanı özellikleri maddeler halinde şöyle:
  • Islahat Fermanı, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın devamı niteliğindedir. Islahat Fermanı'nda Tanzimat Fermanı'ndaki hükümler tekrar edilmekle beraber genişletilmiştir. 
  • Islahat Fermanı ile gayrimüslim halkların hakları genişletilmiş ve kanunen güvence altına alınmıştır.
  • Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanındı. Müslüman olmayanların her çeşit memurluklara girebilmesi kabul edildi.
  • Gayrimüslimlerin askerlik hizmetine kabulü onaylandı. Ancak nakdi bedel ödemeleri halinde askerlikten muaf tutulmaları kararlaştırıldı.
  • Bu fermanla birlikte azınlıkların mal ve mülk sahibi olabilmesinin önü açıldı. 
  • Mahkemeler herkese açık olacak ve keyfi cezalar verilmeyecek. Herkes kendi dinine göre yemin edebilecek.
  • Müslüman ve gayrimüslimler arasında vergiler açısından eşitlik sağlandı. Buna göre vergilerin herkesin gelirlerine göre toplanması ve iltizam usulünün kaldırılması öngörüldü. 
  • Azınlıkların il meclislerine üye olabilmesinin önü açıldı. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı