Kayıtlar

1921 anayasası özellikleri kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

1921 Anayasası özellikleri kısaca

Resim
"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" olarak da adlandırılan 1921 Anayasası , 20 Ocak 1921 tarihinde kabul ve ilan edilmiştir. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hazırlanan 1921 Anayasası'nın özellikleri şunlardır: 24 maddeden oluşmaktadır.  Hükümetin meclis tarafından ve meclis içinden seçildiği bir hükümet sistemi benimsenmiştir. Buna Meclis Hükümeti sistemi adı verilmektedir.  TBMM, yasama ve yürütme gücüne sahiptir. Bu bakımdan kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Olağanüstü şartlarda daha hızlı karar alabilmek için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Daha sonraki süreçte kurulacak İstiklal Mahkemeleri'nin üyeleri de meclis içinden seçilmiştir. Böylece TBMM, yasama ve yürütmenin yanında yargı gücünü de kullanmıştır.  "Ulusal egemenlik" ilkesine ilk kez 1921 Anayasası'nda yer verilmiştir.  Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılmaktadır. Seçilen üyeler tekrar aday olarak seçilebilir. Kanun-ı Esasi resmen yür