1921 Anayasası özellikleri kısaca

"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" olarak da adlandırılan 1921 Anayasası, 20 Ocak 1921 tarihinde kabul ve ilan edilmiştir. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hazırlanan 1921 Anayasası'nın özellikleri şunlardır:
  • 24 maddeden oluşmaktadır. 
  • Hükümetin meclis tarafından ve meclis içinden seçildiği bir hükümet sistemi benimsenmiştir. Buna Meclis Hükümeti sistemi adı verilmektedir. 
  • TBMM, yasama ve yürütme gücüne sahiptir. Bu bakımdan kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Olağanüstü şartlarda daha hızlı karar alabilmek için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Daha sonraki süreçte kurulacak İstiklal Mahkemeleri'nin üyeleri de meclis içinden seçilmiştir. Böylece TBMM, yasama ve yürütmenin yanında yargı gücünü de kullanmıştır. 
  • "Ulusal egemenlik" ilkesine ilk kez 1921 Anayasası'nda yer verilmiştir. 
  • Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılmaktadır. Seçilen üyeler tekrar aday olarak seçilebilir.
  • Kanun-ı Esasi resmen yürürlükten kaldırılmamıştır. Kanun-ı Esasi'nin 1921 Anayasası'nda yer alan maddelerle çelişmeyen hükümleri yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Buna ek olarak 1921 Anayasası'nda düzenlenmeyen alanlarda Kanun-ı Esasi'nin hükümleri uygulanmıştır. 
  • Olağanüstü hallerde yapılan çerçeve bir anayasa niteliğinde olduğu için temel hak ve özgürlükler düzenlenmemiştir. 
1921 Anayasası'ndan sonra 1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası yapılmıştır. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı