Kayıtlar

ahilik nedir etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Ahilik nedir, ne demek? Kısaca hakkında bilgi

Resim
Esnafların meslek örgütü olan Ahilik, Türklerin ekonomik anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Ahilik nedir, ne demek? İşte Ahilik teşkilatı hakkında kısaca bilgi.  Ahilik nedir kısaca?  Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli 'nin tavsiyesi üzerine kurulmuş ve Anadolu'nun sosyal yaşantısının düzenlenmesinde önemli rol oynamış bir meslek örgütüdür. İlk olarak Abbasiler'de "Fütüvvet teşkilatı"  adıyla ortaya çıkmıştı.  Ahilik; ilgili meslek dalında dayanışma sağlama, sosyal adaleti sağlama, üretimde kaliteyi artırma ve askeri güce katkıda bulunma gibi amaçlarla kurulmuştur.  Ahilik ne zaman ortaya çıkmıştır? Ahiliğin Anadolu'da ilk ortaya çıkışı 13. yüzyılın başlarına tekabül eder. Anadolu'da ilk görüldüğü yerler ise Kayseri, Konya ve Kırşehir olmuştur. Ahilik, Anadolu'ya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçişişini kolaylaştırmıştır. Rum ve Ermeni tacirlerle rekabet edebilmek için Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulmuştu