Ahilik nedir, ne demek? Kısaca hakkında bilgi


Esnafların meslek örgütü olan Ahilik, Türklerin ekonomik anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Ahilik nedir, ne demek? İşte Ahilik teşkilatı hakkında kısaca bilgi. 

Ahilik nedir kısaca? 

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesi üzerine kurulmuş ve Anadolu'nun sosyal yaşantısının düzenlenmesinde önemli rol oynamış bir meslek örgütüdür. İlk olarak Abbasiler'de "Fütüvvet teşkilatı" adıyla ortaya çıkmıştı. 

Ahilik; ilgili meslek dalında dayanışma sağlama, sosyal adaleti sağlama, üretimde kaliteyi artırma ve askeri güce katkıda bulunma gibi amaçlarla kurulmuştur. 

Ahilik ne zaman ortaya çıkmıştır?

Ahiliğin Anadolu'da ilk ortaya çıkışı 13. yüzyılın başlarına tekabül eder. Anadolu'da ilk görüldüğü yerler ise Kayseri, Konya ve Kırşehir olmuştur. Ahilik, Anadolu'ya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçişişini kolaylaştırmıştır. Rum ve Ermeni tacirlerle rekabet edebilmek için Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulmuştur.

Ahiler, Anadolu'ya göç eden Türkleri misafir etmişler ve bir sanatı olanlara işyerleri açmışlardı. Ayrıca barınmaları için de evler inşa etmişlerdi.[1]

Ahilik teşkilatı, Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. Gayrimüslimlerin ağırlıkta olduğu ticaret hayatına Müslüman Türklerin de dahil olmasını sağlamıştır. Bu teşkilat sayesinde dini ve ahlaki yapı da korunmuştur. 

Kaynakça

[1] N. Öztürk , "AHİLİK TEŞKİLATI VE GÜNÜMÜZ EKONOMİSİ, ÇALIŞMA HAYATI VE İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 7, Haz. 2015

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)