Kayıtlar

büyük selçuklu devleti etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

Resim
Büyük Selçuklu Devleti bayrağı   Büyük Selçuklu Devleti, Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey 'dir. Devletin ismi, Tuğrul Bey'in dedesi Selçuk Bey' den gelmektedir. Devletin bilinen ilk atası ise Selçuk Bey'in babası Dukak Bey 'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihi 1037 'dir. Devlet düzeninin tesis edilmesi bu tarihte gerçekleşmiştir.  Tuğrul Bey kimdir? 995 yılında Horasan'da dünyaya gelen Tuğrul Bey, babası Mikail Bey şehit olduğu için dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Selçuk Bey'in vefatının ardından başa geçen Arslan Yabgu da 1032 yılında vefat edi nce Tuğrul Bey başa geçti. Çağrı Bey ile birlikte Gazne üzerine bir sefere çıktı.  Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud'dan Horasan'a yerleşmek için izin istediler. Sultan Mesud, bu isteklerini kabul etmeyince iki devlet arasında savaş başladı. Selçuklular, savaşı kazandı ve Horasan'a egemen oldu. Tuğrul Bey, Nişabu

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde

Resim
Büyük Selçuklu Devleti Bayrağı Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzlar tarafından kurulmuştur. Büy ük Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk atası Dukak Bey 'dir.  Devletin ismi Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey 'den gelmektedir. Selçuk Bey'den sonra yerine Arslan Yabgu geçti.  Arslan Yabgu'nun Gaznelilere esir düşmesi üzerine yerine Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti.  Devletin gerçek kurucusu olarak Tuğrul Bey kabul edilmektedir. Anadolu'ya fetih amaçlı ilk Türk akınları Tuğrul Bey döneminde başlamıştır.  1035 yılında Horasan'a yerleşmek için Gazneli Mesut'tan izin istediler. Gazneli Mesut'un kabul etmemesi üzerine iki devlet arasında savaş başladı. Savaşı Selçuklular kazandı ve Horasan'a egemen oldular. Tuğrul Bey, Nişabur'da kendi adına hutbe okuttu ve Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti.  1040 yılında Gazneliler ile yapılan Dandanakan Savaşı 'nı kazandılar. 1048 yılında Bizanslılar ile yapılan Pasi