Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti bayrağı  

Büyük Selçuklu Devleti, Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'dir. Devletin ismi, Tuğrul Bey'in dedesi Selçuk Bey'den gelmektedir. Devletin bilinen ilk atası ise Selçuk Bey'in babası Dukak Bey'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihi 1037'dir. Devlet düzeninin tesis edilmesi bu tarihte gerçekleşmiştir. 

Tuğrul Bey kimdir?

995 yılında Horasan'da dünyaya gelen Tuğrul Bey, babası Mikail Bey şehit olduğu için dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Selçuk Bey'in vefatının ardından başa geçen Arslan Yabgu da 1032 yılında vefat edince Tuğrul Bey başa geçti. Çağrı Bey ile birlikte Gazne üzerine bir sefere çıktı. 

Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud'dan Horasan'a yerleşmek için izin istediler. Sultan Mesud, bu isteklerini kabul etmeyince iki devlet arasında savaş başladı. Selçuklular, savaşı kazandı ve Horasan'a egemen oldu. Tuğrul Bey, Nişabur'da kendisini sultan ilan etti ve adına hutbe okuttu. 1040 yılında Gazneliler ile yaptığı Dandakan Savaşı'nı kazanarak güçlü bir konuma ulaştı. Bu savaşın ardından kardeşi Çağrı Bey'i Horasan'a vali olarak tayin etti.

Tuğrul Bey, Abbasi halifesini kurtarmak için Büveyhoğulları ile savaştı ve bu devlete son verdi. Bu olayın ardından Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Halife tarafından "Doğunun ve batının hükümdarı" unvanı verilmiştir. 

Tuğrul Bey, 4 Eylül 1063 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı