Kayıtlar

büyük selçuklu devletinin kurucusu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

Resim
Büyük Selçuklu Devleti bayrağı   Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti ve kurucusu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için derledik. Büyük Selçuklu Devleti kurucusu B üyük Selçuklu Devleti, Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey 'dir. Devletin ismi, Tuğrul Bey'in dedesi Selçuk Bey' den gelmektedir. Devletin bilinen ilk atası ise Selçuk Bey'in babası Dukak Bey 'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihi 1037 'dir. Devlet düzeninin tesis edilmesi bu tarihte gerçekleşmiştir.  Tuğrul Bey kimdir? 995 yılında Horasan'da dünyaya gelen Tuğrul Bey, babası Mikail Bey şehit olduğu için dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Selçuk Bey'in vefatının ardından başa geçen Arslan Yabgu da 1032 yılında vefat edi nce Tuğrul Bey başa geçti. Çağrı Bey ile birlikte Gazne üzerine bir sefere çıktı.  Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud'dan Horasan'a yerleşmek i