Kayıtlar

berlin antlaşması etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Berlin Antlaşması'nın Maddeleri ve Sonuçları Kısaca

Resim
Berlin Antlaşması , 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması 'nın Avrupalı devletlerin çıkarlarına ters düşmesi üzerine iptal edilmesiyle imzalanmıştır.  Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında İngiltere etkin rol oynamıştır. Çünkü İngiltere Hindistan'a giden sömürgelerini güvence altına almak istiyor ve Rusya Ayastefanos Antlaşması ile üstün duruma geçerek bunu tehdit ediyordu. Berlin Antlaşması'na imza koyan devletler şunlardır: Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, Macaristan . Berlin Antlaşması'nın Maddeleri Berlin Antlaşması'nın şartları oldukça ağırdır. Bu antlaşma doğrultusunda; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandı. Bulgaristan 3'e ayrıldı. Bu durum Rusya'nın Balkanlar'daki hareket alanını kısıtlamıştır. Bosna-Hersek Avusturya'nın yönetimine bırakıldı. Avusturya, daha sonra bu toprakları tamamen kendine bağlayacaktı.  Berlin Antlaşmas