Berlin Antlaşması'nın Maddeleri ve Sonuçları Kısaca

Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması'nın Avrupalı devletlerin çıkarlarına ters düşmesi üzerine iptal edilmesiyle imzalanmıştır. 

Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında İngiltere etkin rol oynamıştır. Çünkü İngiltere Hindistan'a giden sömürgelerini güvence altına almak istiyor ve Rusya Ayastefanos Antlaşması ile üstün duruma geçerek bunu tehdit ediyordu.

Berlin Antlaşması'na imza koyan devletler şunlardır: Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, Macaristan.

Berlin Antlaşması'nın Maddeleri

Berlin Antlaşması'nın şartları oldukça ağırdır. Bu antlaşma doğrultusunda;
  • Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandı.
  • Bulgaristan 3'e ayrıldı. Bu durum Rusya'nın Balkanlar'daki hareket alanını kısıtlamıştır.
  • Bosna-Hersek Avusturya'nın yönetimine bırakıldı. Avusturya, daha sonra bu toprakları tamamen kendine bağlayacaktı. 

Berlin Antlaşması'nın 61. Maddesi

Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinde, "Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacak." hükmü yer almaktadır. Bu madde ile birlikte "Ermeni Sorunu" ilk kez uluslararası bir boyut kazanmıştır. 

Berlin Antlaşması'nın Sonuçları

Bu antlaşmadan kimse memnun olmamıştır. Bu durum daha sonra Balkanlar'da yaşanacak bunalımların da temelini oluşturmuştur. 

Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Avusturya Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk etmişlerdir. Böylece Osmanlı Devleti'nin denge siyasetinde Almanya'nın önem kazandığı bir döneme geçilecektir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı