Kayıtlar

cahit sıtkı tarancı hayatı kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı Kısaca

Resim
Cahit Sıtkı Tarancı, 2 Ekim 1910 'da Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. Babası Bekir Sıtkı Bey, annesi ise Arife Hanım'dır.  İlkokulu Diyarbakır'da tamamlayan Cahit Sıtkı Tarancı, öğrenimini İstanbul'da sürdürdü. Burada önce Saint-Joseph Fransız Lisesi 'ne, daha sonra da Galatasaray Lisesi 'ne gitti. Burada öğrenimini sürdürürken edebiyatla da ilgilenmeye başladı. Öte yandan Ziya Osman Saba ile arkadaşlığı burada başlamıştır.  İlk şiiri ' Akademi ' dergisinde çıktı. Yine bu dönemde ' Servet-i Fünun ' ve ' Muhit ' dergilerinde de şiirleri çıktı. Onun tanımasındaki en büyük etken, Peyami Safa 'nın Cumhuriyet gazetesinde şiirleri hakkında yazılar yazması olmuştu. Yükseköğrenim için sırasıyla Mülkiye Mektebi, Yüksek Ticaret Okulu ve Sciences Politiques'e gitmişse de hiçbirini tamamlayamadı. Bir süre memur olarak çeşitli kurumlarda görev yaptı. Bu sırada bir yandan da Cumhuriyet gazetesinde hikayeler kaleme aldı.  19