Kayıtlar

dede korkut hikayeleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Dede Korkut hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri özellikleri nelerdir? Dede Korkut hikayeleri kime ait? İşte Dede Korkut hikayeleri hakkında kısaca bilgi. Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Gürcü ve Abazalarla yaptıkları mücadeleleri anlatan hikayelerdir. Halka arasında sözlü olarak gelecek nesillere aktarılmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.  Dede Korkut hikayeleri özellikleri Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan Dede Korkut hikayeleri özellikleri hakkında şu bilgiler verebiliriz: Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonim dir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir.  Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır. Ancak, 2019 yılında üçüncü nüshası da