Dede Korkut Hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan "Dede Korkut Hikayeleri"nin özellikleri maddeler halinde şöyle:

  • Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonimdir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir. 
  • Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır. 
  • Dede Korkut'u tanıtan bir önsöz ve 12 hikayeden oluşmaktadır. 
  • Nazım-nesir karışımı bir yapıya sahiptir. Hikayelerde olaylar nesirle aktarılırken, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla aktarılmıştır. 
  • Dede Korkut hikayeleri, destandan halk hikayesine geçişin en önemli eseri olarak kabul edilmektedir. 
  • Hikayelerde Oğuz Türklerinin birbirleriyle ve Ermeni, Rum, Abaza, Gürcü komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılmaktadır. 
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır ve arı bir dil kullanılmıştır. 
  • Hikayelerde doğaüstü yaratıklara ve kişilere de yer verilmiştir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)