Dede Korkut hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri özellikleri nelerdir? Dede Korkut hikayeleri kime ait? İşte Dede Korkut hikayeleri hakkında kısaca bilgi.

Dede Korkut hikayeleri nedir?

Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Gürcü ve Abazalarla yaptıkları mücadeleleri anlatan hikayelerdir. Halka arasında sözlü olarak gelecek nesillere aktarılmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. 

Dede Korkut hikayeleri özellikleri

Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan Dede Korkut hikayeleri özellikleri hakkında şu bilgiler verebiliriz:

  • Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonimdir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir. 
  • Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır. Ancak, 2019 yılında üçüncü nüshası da Kazakistan'da bulunmuştur. 
  • Dede Korkut'u tanıtan bir önsöz ve 12 hikayeden oluşmaktadır. 
  • Nazım-nesir karışımı bir yapıya sahiptir. Hikayelerde olaylar nesirle aktarılırken, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla aktarılmıştır. 
  • Dede Korkut hikayeleri, destandan halk hikayesine geçişin en önemli eseri olarak kabul edilmektedir. 
  • Hikayelerde Oğuz Türklerinin birbirleriyle ve Ermeni, Rum, Abaza, Gürcü komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılmaktadır. 
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır ve arı bir dil kullanılmıştır. 
  • Hikayelerde doğaüstü yaratıklara ve kişilere de yer verilmiştir. 

Dede Korkut hikayeleri kime ait?

"Dede Korkut hikayeleri özellikleri" başlıkla yazımızda belirttiğimiz gibi Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir, yani anonimdir. 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı