Kayıtlar

dede korkut hikayeleri özellikleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Dede Korkut Hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan "Dede Korkut Hikayeleri" nin özellikleri maddeler halinde şöyle: Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonim dir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir.  Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.  Dede Korkut'u tanıtan bir önsöz ve 12 hikayeden oluşmaktadır.  Nazım-nesir karışımı bir yapıya sahiptir. Hikayelerde olaylar nesirle aktarılırken, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla aktarılmıştır.  Dede Korkut hikayeleri, destandan halk hikayesine geçişin en önemli eseri olarak kabul edilmektedir.  Hikayelerde Oğuz Türklerinin birbirleriyle ve Ermeni, Rum, Abaza, Gürcü komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılmaktadır.  Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır ve arı bir dil kullanılmıştır.  Hikayelerde