Kayıtlar

devalüasyon etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Türkiye'de devalüasyon tarihleri ve oranları

Resim
Türkiye'de devalüasyon uygulamaları şu tarihlerde yapılmıştır: 1946, 1958, 1970, 1980, 1994 ve 2001. DEVALÜASYON: UYGULAMA TARİHLERİ VE ORANLARI Tarih Devalüasyon Oranı 7 Eylül 1946 %116 4 Ağustos 1958 %220 10 Ağustos 1970 %66 24 Ocak 1980 %48 29 Ocak 1994 %13.6 Şubat 2001 %115 1931 yılında devalüasyon uygulaması yapılmıştır. Ancak bu uygulama, iktisatçılar arasında uzun bir süre tartışıldıktan sonra genel kabul gören görüş, Türkiye'deki ilk devalüasyon uygulamasının 7 Eylül 1946 tarihinde yapıldığıdır. Bu tarihte yapılan devalüasyon sonucunda bir ABD doları 2,83'liraya çıkarıldı. 4 Ağustos 1958 tarihinde yapılan devalüasyon sonucunda, bir ABD doları yüzde 220 oranında artarak 9 TL olmuştur.  10 Ağustos 1970 tarihinde yapılan devalüasyon sonucunda, bir ABD doları yüzde 66 oranında artarak 15.15 TL olmuştur. 24 Ocak 1980 tarihinde yapılan devalüasyon sonucunda, bir

Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Devalüasyon kelimesinin sözlük anlamı kıymetten düşmedir. İktisadi anlamı ise en  kısa bir anlatımla, bir ülkenin reel döviz kurunun yükseltilerek parasının dış değerinin düşürülmesidir.  Devalüasyon kararıyla ülkenin parasının dış değeri düşer. Bunun sonucunda da ithal malların pahalılaşması sonucunda ithalat azalırken, ihraç malların değerinin düşmesi nedeniyle ihracat artar. İhracat artışıyla birlikte döviz gelirleri artarken ithalatın azalmasıyla da döviz tasarrufu sağlanacaktır. Böylece dış ödemeler bilançosundaki açık da kapatılabilecektir.  Marshall-Lerner koşuluna göre devalüasyonun başarılı olabilmesi için ithal malların yurtiçi ve ihraç malların dış talep esneklikleri toplamının birden büyük olması gerekir. Devalüasyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri Devalüasyonun ihracatı artırma dışında bir olumlu katkısı da yabancı sermayeyi teşvik etmesidir.  Devalüasyonun olumsuz etkilerini ise şu şekilde sayabiliriz: Dış ticaret hadlerinde bozulmaya neden olabilir, devalü