Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Hakkında Kısaca Bilgi


Devalüasyon kelimesinin sözlük anlamı kıymetten düşmedir. İktisadi anlamı ise en kısa bir anlatımla, bir ülkenin reel döviz kurunun yükseltilerek parasının dış değerinin düşürülmesidir. 

Devalüasyon kararıyla ülkenin parasının dış değeri düşer. Bunun sonucunda da ithal malların pahalılaşması sonucunda ithalat azalırken, ihraç malların değerinin düşmesi nedeniyle ihracat artar. İhracat artışıyla birlikte döviz gelirleri artarken ithalatın azalmasıyla da döviz tasarrufu sağlanacaktır. Böylece dış ödemeler bilançosundaki açık da kapatılabilecektir. 

Marshall-Lerner koşuluna göre devalüasyonun başarılı olabilmesi için ithal malların yurtiçi ve ihraç malların dış talep esneklikleri toplamının birden büyük olması gerekir.

Devalüasyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Devalüasyonun ihracatı artırma dışında bir olumlu katkısı da yabancı sermayeyi teşvik etmesidir. 

Devalüasyonun olumsuz etkilerini ise şu şekilde sayabiliriz: Dış ticaret hadlerinde bozulmaya neden olabilir, devalüasyon yapan ülkenin döviz cinsinden dış borcu artar, kaynak dağılımında bozulmalara neden olabilir.

Devalüasyonun Tersi: Revalüasyon

Devalüasyonun tam tersi ise revalüasyondur. Revalüasyon kelime anlamı olarak değerini yükseltmek demektir. İktisadi anlamda ise devalüasyonun tam tersine ülke parasının yabancı paralar karşısında değerinin yükseltilmesidir. Bu durum ithalatı kolaylaştırırken ihracatı zorlaştırır. 

Ülkemizde ilk devalüasyon 7 Eylül 1946 tarihinde gerçekleştirildi. Türk lirası yüzde 116 oranında devalüe edildi. Bunun sonucunda bir dolar 1 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıktı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)