Kayıtlar

divan edebiyatı özellikleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Divan edebiyatı özellikleri kısaca maddeler halinde

Resim
Divan edebiyatı, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültürünün etkisiyle gelişen edebiyata verilen isimdir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Divan edebiyatına çeşitli kaynaklarda "Yüksek zümre edebiyatı" , "Klasik Türk edebiyatı", ve "Saray edebiyatı" gibi isimler de verilmektedir. Bu dönemde şairler eserlerini "Divan" adı verilen kitaplarda topladığı için "Divan edebiyatı" ismi kullanılmıştır.  Divan edebiyatının özelliklerini kısaca ve maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: Bu dönemin şiirlerinde ağır bir dil kullanılmış, söz sanatlarına bolca yer verilmiştir. Ayrıca şiirlerde Arapça ve Farsça kelimeler sıklıkla kullanılmıştır. Anlama değil söyleyişe önem verilmiştir. "Kafiye göz içindir" anlayışı benimsenmiştir.  Şiirde konu bütünlüğüne değil, beyit bütünlüğüne önem verilmiştir. Bu sebeple şiirlerde konuya ilişkin başlıklar yoktur. Her şiir nazım biçimine göre adlandırılmıştır.